ปลัด สธ.เผย ปีนี้ 7 วิชาชีพมีอัตราว่างบรรจุ ขรก.ได้ 300 ตำแหน่ง

Fri, 2017-05-26 18:47 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัด สธ.เผยปีนี้อัตราว่างข้าราชการทุกวิชาชีพ 10,992 ตำแหน่ง ได้มีแผนการดำเนินการแล้ว สำหรับ 7 วิชาชีพในปีนี้มีอัตราว่างบรรจุได้ 300 ตำแหน่ง ระยะยาวจะเสนอแผนความต้องการกำลังคนต่อ คปร. เพื่อพิจารณาตำแหน่งตั้งใหม่ต่อไป

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2560) ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังพูดคุยรับฟังปัญหาเรื่องการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการกับผู้แทนชมรม 7 วิชาชีพทางการแพทย์ ประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ว่า กระทรวงสาธารณสุข เข้าใจถึงความกังวลของบุคลากร 7 วิชาชีพที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการประมาณ 3,000 คน โดยแผนการจัดสรรตำแหน่งว่างข้าราชการ 10,992 ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งของทุกวิชาชีพ และไม่ได้นำตำแหน่งของวิชาชีพอื่นๆ มาบรรจุให้พยาบาล เป็นอัตราว่างของพยาบาลเอง 1,000 ตำแหน่ง ในส่วนของ 7 วิชาชีพมีอัตราว่าง 170 ตำแหน่ง และรอการเลื่อนระดับ 47 ตำแหน่งรวมกับที่จะเกษียณอายุในปีนี้ 91 ตำแหน่ง รวมอัตราข้าราชการที่สามารถบริหารจัดการ 308 ตำแหน่งที่จะบรรจุในช่วงแรกก่อน

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า ในระยะยาว กระทรวงสาธารณสุขได้วิเคราะห์ความต้องการกำลังคนของแต่ละวิชาชีพ และกำหนดสัดส่วนการบรรจุเป็นข้าราชการต่อการจ้างประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนด โดยสายวิชาชีพหลัก และ 7 วิชาชีพ สัดส่วนอัตราข้าราชการที่กำหนดไว้เดิมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 75 ซึ่งอาจจะบรรจุผู้ที่ถูกจ้างงานประเภทอื่นเป็นข้าราชการได้ไม่ครบทุกคน

อีกวิธีหนึ่งคือ หากไม่ได้เป็นข้าราชการทั้งหมด ต้องหาวิธีการจ้างงานแบบอื่น เช่นเป็นพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีสิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการที่ใกล้เคียงกับข้าราชการ และจะยกเลิกการจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน ทั้งนี้ ได้ให้ชมรม 7 วิชาชีพทางการแพทย์ ส่งตัวแทนวิชาชีพละ 2 คน ร่วมทำงานกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง