สภาเภสัชกรรมยัน ผู้ต้องหาคดีฆ่าโหดพ่อตา-แม่ยาย ไม่ใช่เภสัชกร วอนสื่อให้ข้อมูลถูกต้อง

Mon, 2017-06-26 09:40 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 สภาเภสัชกรรมออกแถลงการณ์ยืนยัน นายกฤษณะชัย หรือนายประสาท จันทราศรี ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม ไม่ได้เป็นเภสัชกร วอนสื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้สาธารณชนรับทราบ โดยระบุว่า

ตามที่ในขณะนี้ มีการนำเสนอข่าว "เภสัชกรฆ่าโหดพ่อตา-แม่ยาย" ปรากฎสู่สังคมโดยทั่วไป ในเนื้อหาและหัวข้อข่าวระบุว่า นายกฤษณะชัย หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ ประสาท จันทราศรี ซึ่งเป็นผู้ต้องหาว่าเป็น “เภสัชกร” นั้น

เรื่องดังกล่าวได้ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีความกังวลเป็นอย่างมาก สภาเภสัชกรรมในฐานะองค์กรตามกฎหมาย ได้ดำเนินการตรวจสอบฐานทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแล้วปรากฏว่า นายกฤษณะชัย หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ ประสาท จันทราศรี ไม่ได้เป็นเภสัชกร หรือผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตกับสภาเภสัชกรรมแต่อย่างใด

อนึ่ง การกล่าวอ้างเป็น “เภสัชกร” ในเรื่องดังกล่าว อาจถือได้ว่า เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้

จึงขอเรียนแจ้งให้สาธารณชนทราบ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และหากผู้ใดหรือสำนักข่าวใดได้ให้ข่าวต่อสาธารณะผิดพลาด สภาเภสัชกรรมขอความกรุณาชี้แจงข้อมูลให้สาธารณชนทราบ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไปด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบชื่อเภสัชกร จากฐานทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ด้วยตนเองที่ www.pharmacycouncil.org