ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แว่วกันมาสักระยะแล้วกับตัวเก็งว่าที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คนใหม่ที่จะมาแทน ปลัดโสภณ เมฆธน ที่จะเกษียณอายุราชการใน 30 ก.ย.นี้ แต่เนื่องจากธรรมเนียมปฏิบัติเดิม การเสนอชื่อให้ ครม.อนุมัติและเห็นชอบก็มักจะเป็นช่วยปลาย ส.ค.ถึง ก.ย. ด้วยเหตุนี้กระแสตัวเก็งว่าที่ปลัด สธ.คนใหม่จึงยังไม่ค่อยมีใครจับตากันมากนัก มักจะรอลุ้นกันในช่วงใกล้ๆ

แต่เนื่องจากปีนี้มีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. 2560 รัฐบาลจึงให้ทุกกระทรวงที่จะมีปลัดเกษียณอายุราชการในปีนี้ รีบส่งชื่อให้ ครม.อนุมัติภายในครึ่งเดือนแรกของ ก.ค.นี้ หลังจากนั้นเมื่อมีโปรดเกล้าก็จะทันระยะเวลาได้ปลัดตัวจริงเข้ามาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ทั้งนี้ ชื่อที่ปรากฎทางหน้าสื่อระยะนี้ มี 3 ตัวเก็ง และอีก 2 รายที่เข้าเกณฑ์ว่าที่ปลัด สธ. ซึ่งทั้งหมดต่างเหลืออายุราชการเพียงแค่ปีเดียว

3 ตัวเก็งที่ว่านั้น อันดับ 1 และ 2 ที่เบียดกันมาแรงในขณะนี้คือ 1.นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค และ 2.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

นพ.เจษฎานั้น เติบโตมาในสายกรมการแพทย์ ปี 51 เป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์ ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการในปี 54 ก่อนที่ปี 55 จะเป็นอธิบดีกรมอนามัย เป็นได้ปีเดียว ในปี 56 ก็ถูกโยกเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต ก่อนจะมาเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นกรมใหญ่และมีความสำคัญในปี 59

นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์

ขณะที่ นพ.บุญเรืองนั้น เติบโตมาในสายกรมการแพทย์เช่นเดียวกัน ปี 50 เป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์ ปี 53 เป็นรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการในปี 54 ก่อนที่ปี 55 จะเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและนั่งในตำแหน่งนี้จนกระทั่งปี 59 มาเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์

อันดับ 3 ที่มีชื่อโผล่มาลุ้นด้วยคือ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ เติบโตในสายกรมสุขภาพจิต ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต (นักบริหาร 9) เมื่อปลายปี 47 ต่อมาปี 53 ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการ เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิตในปี 55 ปี 56 เป็นรองปลัดบริหารสมัยที่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ เป็นปลัด ก่อนจะมาเป็นอธิบดีกรมอนามัยในปี 59

พญ.ประนอม คำเที่ยง

ขณะที่อีก 2 รายที่เข้าเกณฑ์คือ พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดที่ได้รับมอบหมายให้ดูเรื่องการเงินการคลังประกันสุขภาพ ตั้งแต่กองทุนบัตรทอง กองทุนคนไร้สถานะ และกองทุนต่างด้าว อีกรายคือ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แต่ว่ากันว่า นพ.วันชัย อาจจะยังคงนั่งในตำแหน่งเลขาธิการ อย.ไปจนถึงเกษียณเพราะมีสัญญาใจว่าต้องเข้ามาปรับเปลี่ยนงานของ อย.ให้เรียบร้อย

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์

งานนี้ก็ต้องรอดูว่าทั้ง 5 ตัวเก็งที่คงกำลัง ‘เกร็ง’ กันอยู่ในขณะนี้ ใครจะเป็นผู้ที่คว้าชัยได้ตำแหน่งปลัด ตำแหน่งข้าราชการสูงสุดเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูลไปครอง ซึ่งทั้งหมดก็อยู่ที่ว่า รมว.ปิยะสกล สกลสัตยาทร และปลัดโสภณ จะเลือกใคร 3 ตัวเก็ง และอีก 2 รายที่เข้าเกณฑ์นี้ ใครจะเป็นคนที่ทั้ง 2 เห็นว่าใช้งานได้ มอบหมายงานให้แล้วมีผลงานเป็นที่ถูกใจ เพื่อมาสานต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาลตามเป้าหมาย 1 ปี 4 เดือนให้สำเร็จ

แต่ที่แน่ๆ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ รอจับตาในครึ่งเดือนแรกของ ก.ค.นี้ว่าใครจะเข้าวินเป็นปลัด สธ.คนใหม่