ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติ ครม.เห็นชอบให้กรมบัญชีกลางจัดทำบัตรรักษาข้าราชการ 4.5 ล้านใบ วงเงิน 124 ล้านบาท เริ่มใช้ 1 ต.ค.นี้ ระบุเพื่อแก้ปัญหารักษาซ้ำซ้อน และการเวียนรับยาหลายรอบ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ว่า มติ ครม.เห็นชอบ ให้กรมบัญชีกลางจัดทำบัตรรักษาพยาบาลข้าราชการ 4.5 ล้านใบ วงเงินงบประมาณ 124 ล้านบาท ให้กับข้าราชการและบุคคลในครอบครัวของข้าราชการ โดยยืนยันว่ายังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิม ซึ่งการจัดทำบัตรรักษาพยาบาลข้าราชการในครั้งนี้ เพื่ออุดรูรั่วของงบประมาณเรื่องค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาการรักษาซ้ำซ้อน และเวียนรับยาหลายรอบ ส่งผลทำให้รัฐบาลต้องอุดหนุนงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มขึ้น 4,000 - 5,000 ล้านบาท หรือตกปีละกว่า 7 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้บัตรรักษาพยาบาลข้าราชการจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป โดยจะได้รับบัตรจากกรมบัญชีกลางใช้เพื่อแสดงเวลาจะรักษาพยาบาล เพื่อเบิกจ่ายตรง และในอนาคตจะมีการตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ว่าใช้รักษาจริงหรือไม่ รวมถึงยังมีการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกำหนดว่ามีการเบิกจ่ายตามการรักษากี่ครั้งและเป็นจำนวนเงินเท่าไร เพื่อไม่ให้มีการทุจริตเรื่องรักษาพยาบาลเหมือนในอดีต