ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักการแพทย์ กทม.ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ 120 รายที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เสริมกำลัง รพ.สังกัด กทม.

เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. เป็นประธานการปฐมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีคณะผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดฯ ร่วมยินดีต้อนรับและถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี รพ.กลาง ซึ่งมีผู้เข้ารายงานตัวปฏิบัติงานเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 120 ราย แบ่งออกเป็น รพ.กลาง 28 ตำแหน่ง รพ.ตากสิน 31 ตำแหน่ง รพ.เจริญกรุงฯ 27 ตำแหน่ง รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 1 ตำแหน่ง รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 9 ตำแหน่ง รพ.ราชพิพัฒน์ 6 ตำแหน่ง และ รพ.สิรินธร 18 ตำแหน่ง

นพ.พิชญา กล่าวว่า เพื่อมุ่งเน้นให้พยาบาลใหม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มากยิ่งขึ้น รวมทั้งแจ้งเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของการเป็นลูกจ้างชั่วคราว และการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่จะได้รับตลอดจนเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพยาบาลใหม่ ให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมุ่งมั่นการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ