คกก.แก้ กม.บัตรทองประชุมนัดสุดท้ายเคาะเพิ่มตัวแทนผู้ให้บริการในบอร์ด สปสช.เหลือ 2 คน

Thu, 2017-07-13 21:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คณะกรรมการแก้กฎหมายบัตรทองประชุมนัดสุดท้าย ยังคง 14 ประเด็นตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ปรับลดสัดส่วนผู้ให้บริการในบอร์ด สปสช. จากเดิมที่เพิ่มเข้ามา 7 คน เหลือ 2 คน ย้ำจับตารัฐมนตรี สธ.จะพิจารณาอย่างไรต่อไป

น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา หนึ่งในกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เปิดเผยว่า วันที่ 13 ก.ค. 2556 ทางคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเป็นนัดสุดท้าย เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... หลังจากนี้ถือว่าคณะกรรมการฯ หมดสภาพลงแล้ว

น.ส.สุรีรัตน์ กล่าวว่า หลังจากพิจารณาความคิดเห็นที่ได้จากการประชาพิจารณ์แล้ว คณะกรรมการได้สรุปร่างกฎหมาย โดยยังคงสาระสำคัญใน 14 ประเด็นเหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร มีเพียงการปรับแก้ในรายละเอียดเล็กน้อย คือเรื่องการเพิ่มสัดส่วนตัวแทนผู้ให้บริการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากเดิมที่เสนอเพิ่มเข้ามา 7 คน เปลี่ยนเป็นเพิ่มเข้ามาอีก 2 คน ซึ่งทั้ง 2 คนนี้จะเป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลของรัฐโดยให้เลือกตัวแทนกันเอง รวมทั้งมีการปรับแก้ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องทำหน้าที่รองประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ได้

ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่มีผู้เสนอความคิดเห็นเข้ามามาก เช่น เรื่องการแยกเงินเดือนบุคลากรออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว การไม่ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีอำนาจในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ฯลฯ ทางคณะกรรมการฯยังคงเนื้อหาตามเดิม รวมถึงเรื่องการร่วมจ่าย ณ จุดบริการ ก็ยังคงข้อความตามกฎหมายเดิมโดยไม่แตะต้องในประเด็นนี้

“เท่าที่ประเมิน ก็ยังไม่โอเคสำหรับภาคประชาชน เพราะการแก้กฎหมายควรใส่ใจกับเจตนารมณ์เดิมของกฎหมาย แต่การแก้ครั้งนี้เหมือนพยายามแก้เฉพาะการปฏิบัติการ และถือโอกาสตอดเล็กตอดน้อยเข้ามา” น.ส.สุรีรัตน์ กล่าว

ทั้งนี้ ในขั้นตอนต่อไป ร่างกฎหมายฉบับนี้จะถูกส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา ซึ่งก็ต้องจับตาดูว่ารัฐมนตรีจะพิจารณาอย่างไร จะรับฟังเสียงของประชาชนหรือไม่หรือจะฟังแต่ลูกน้องในกระทรวงอย่างเดียว