ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Smart BKT Free WiFi 4.0” โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์, นพ.ขจร อินทรบุหรั่น ผู้อำนวยการกองวิชาการ เข้าร่วม ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

นพ.พิชญา กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นสาธารณูปโภคในภาคส่วนที่เกี่ยวกับระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวก จึงจำเป็นอย่างยิ่ง โดยการให้บริการ Free Wi-Fi ในโรงพยาบาลเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร สาระที่เป็นประโยชน์ และเป็นการผ่อนคลายให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการตรวจรักษาภายในโรงพยาบาล

กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มุ่งเน้น “Smart Hopital” เพื่อเป็นการตอบสนองโมเดลพัฒนาประเทศ “Thailand 4.0” ของรัฐบาล ด้านเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งในยุคนี้

“นอกจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนจะเริ่มให้บริการ Free Wi-Fi แล้ว สำนักการแพทย์ ยังคงดำเนินการขยายการบริการให้ครอบคลุมหน่วยงานในสังกัดฯ ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ” นพ.พิชญา กล่าว

พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงายุบางขุนเทียน กล่าวว่า กิจกรรม “Smart BKT WiFi 4.0” คือการให้บริการโครงข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Wi-Fi) โดยไม่คิดมูลค่าสำหรับประชาชน สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายเพียงค้นหาและเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi เลือกBKT-front หรือ BKT-back ใส่ User ID : bktwifi ใส่ Password : bktwifi แล้วกด Login ก็สามารถเข้าใช้งาน “Smart BKT Free WiFi 4.0” ได้ทันที