ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ประชุม ครม. 18 ก.ค.ยังไม่เคาะปลัด สธ.คนใหม่ วันนี้มีมติแต่งตั้งปลัด 3 กระทรวงคือ มหาดไทย อุตสาหกรรม และพาณิชย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (18 ก.ค.60) มีมติการแต่งตั้งโยกย้ายหัวหน้าส่วนราชการหลายตำแหน่ง แต่ยังไม่มีมติแต่งตั้งปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ ซึ่งเดิมคาดหมายว่า ครม.จะมีมติอนุมัติวันนี้ ซึ่งตัวเต็งที่ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบันยืนยันกับสื่อนั้น ระบุว่าเป็นรายชื่อเดิมที่เคยเสนอเข้า ครม.มาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งคาดว่าเป็น นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค และมีรายงานว่า หลังจาก ครม.มีมติแต่งตั้งปลัด สธ.คนใหม่วันนี้ จะมีการโยกรองปลัด สธ.ทั้ง 4 คนในปัจจุบันไปเป็นอธิบดีกรมที่ผู้บริหารสูงสุดจะเกษียณรวมถึงกรมควบคุมโรคที่มีตำแหน่งว่างเพราะขึ้นเป็นปลัด สธ.ด้วย (ดู ที่นี่)

ทั้งนี้ สรุปวาระแต่งตั้งผู้บริหารระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ผ่าน ครม.วันนี้มีดังนี้

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เป็นผู้อำนายการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์