กรมสุขภาพจิต ชวนดาวน์โหลด “Smile Hub” แอพลิเคชั่นดีต่อใจเหมือนมีจิตแพทย์อยู่ข้างกาย

Sat, 2017-07-29 18:51 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมสุขภาพจิต เอาใจคนรักสุขภาพ ชวน ดาวน์โหลด Application ที่มีชื่อว่า “Smile Hub” แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพจิตดีของคนทุกเพศทุกวัย ดาวน์โหลดได้ฟรี ทั้งระบบ Android และ iOS

นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์

นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป การแข่งขัน ความเร่งรีบ และความกดดันต่างๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้ ดังปรากฏเป็นข่าวให้เห็นอยู่ในสังคมปัจจุบัน ความสามารถในการประเมินสุขภาพจิตของตนเองและคนรอบข้างในเบื้องต้นได้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยรับมือและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ในอนาคต และด้วยวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมที่สมาร์ทโฟนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 พบว่า คนไทยใช้ Smart Phone เพิ่มขึ้นในรอบ 5 ปี (2555-2559) จาก 5 ล้านคน เป็น 31.7 ล้านคน และใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึง ร้อยละ 90.4 ตลอดจน ใช้งานสมาร์ทโฟน โดยเฉลี่ย 230 นาที หรือ เกือบ 4 ชั่วโมงต่อวัน (Nielsen Informate Mobile Insight Q3’ 2016) ประกอบกับกลุ่มผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของกรมสุขภาพจิตได้ให้ข้อเสนอแนะถึงการมีช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยเข้าถึงง่าย สามารถประเมินสุขภาพจิตตนเองในเบื้องต้นได้ กรมสุขภาพจิตจึงได้จัดทำ Mobile Application ขึ้น ในชื่อ “smile hub” ด้วยตั้งใจให้เป็นแหล่งรวมสาระความรู้สุขภาพจิต ความสุข รอยยิ้ม และกำลังใจให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านสุขภาพจิต คำคมอมยิ้ม บทความสุขภาพจิตออนไลน์ รวมทั้งสื่อสุขภาพจิตต่างๆ ที่น่าสนใจ มาไว้ในแอพลิเคชั่นนี้อีกด้วย ที่สำคัญ สามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ผ่านแอพลิเคชั่นได้ในทันที และที่พลาดไม่ได้กับอีกหนึ่งลูกเล่นที่สร้างความน่าสนใจให้กับแอพพลิเคชั่น “smile hub” นี้ คือ การเช็คดวงความสุข ที่ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม โดยการเขย่า (Shake it) สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ท เพื่อรับคำทำนายผล ที่แฝงไปด้วยข้อคิดที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตให้กับตนเอง ซึ่งสามารถ แชร์ คำทำนายนี้ไปยัง Timeline ได้อีกเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น ได้ฟรี ทั้ง ระบบ Android และ iOS อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว