ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.เห็นชอบตั้ง 4 รองปลัด สธ. โยกจากผู้ตรวจราชการ ส่วนรองปลัดเดิมไปเป็นอธิบดี พร้อมแต่งตั้ง หมอเจษฎา และหมอบุญชัย สาธารณสุขนิเทศก์ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการ มีผล 1 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอมา ดังนี้

1.นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค

2.นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอธิบดีกรมการแพทย์

3.พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4.นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

5.นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6.นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7.พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12 เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

8.นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

9.นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 เป็นผู้ตรวจราชการ

10.นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นผู้ตรวจราชการ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป