ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ.ยืนยันไม่มีการช่วยเหลือข้าราชการชายที่ล่วงละเมิดลูกจ้างหญิง หากผิดจริงให้ดำเนินการทางวินัยให้ถึงที่สุด และให้ขยายผลหาข้อเท็จจริงครอบคลุมผู้ถูกพาดพิงทุกคน พร้อมเยียวยาด้านจิตใจให้กับผู้เสียหาย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีลูกจ้างหญิงถูกข้าราชการชายที่เป็นหัวหน้าลวนลามว่า ข้าราชการชายคนนี้ได้ถูกย้ายไปที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ได้ดำเนินการเกือบถึงขั้นสุดท้ายคือ เชิญเจ้าตัวมาสอบข้อเท็จจริงภายในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคมนี้ หากไม่มาตามกำหนดจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งความผิดในกรณีนี้อาจเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงได้

สำหรับขั้นตอนของการสอบข้อเท็จจริงนั้น ให้ความยุติธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย และเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้ว ส่วนที่บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2557 แต่ไม่มีลูกจ้างหรือใครกล้าที่จะออกมาเปิดเผยเพราะกลัวว่าจะไม่ต่อสัญญาจ้างต่อนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนหากมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้น ขอให้ออกมาร้องเรียน อย่าอดทน อย่าได้อายหรือกลัว กระทรวงสาธารณสุขมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างชัดเจนในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะดำเนินการ ไม่ให้เกิดกรณีอย่างนี้อีกต่อไปไม่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุข แต่ในกระทรวงอื่น ๆ ด้วย

ในส่วนข้อสงสัยว่า ตั้งแต่เกิดเรื่องลูกจ้างได้แจ้งผู้บังคับบัญชาโดยตรงแล้ว แต่ไม่มีการดำเนินการ ก็คงต้องสอบหาข้อเท็จจริงต่อไปว่าเพราะเหตุใด รวมทั้ง กรณีมีการขอร้องจากผู้บังคับบัญชาทำให้ลูกจ้างก็ไม่กล้าที่จะมีการพาดพิงไปถึงข้าราชการที่เกี่ยวข้องคนอื่น ก็ต้องขยายการสอบข้อเท็จจริงในวงกว้างให้ครอบคลุมทุกคนที่ถูกพาดพิง อย่างไรก็ตาม หากประชาชน เอ็นจีโอ กังวลว่า ทางราชการจะช่วยเหลือกัน ไม่มั่นใจในระบบราชการ ก็ขอให้ติดตามได้อย่างใกล้ชิด เราไม่ได้ปิดบังอะไร ยืนยันไม่มีการช่วยกัน ในการกระทำที่ผิด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสืบสวนให้การดูแลทางด้านจิตใจของผู้ถูกล่วงละเมิด