สธ.พัฒนา รพ.เชียงคำ เป็นแม่ข่ายดูแล ปชช. ‘พะเยา เชียงราย ประเทศเพื่อนบ้าน’

Sat, 2017-08-26 20:41 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาโรงพยาบาลเชียงคำ เป็นแม่ข่ายดูแลประชาชน ในจ.พะเยา เชียงราย และเมืองคอบแขวงไชยบุรี ประเทศลาว มีแพทย์เฉพาะทาง 26 คนครบทุกสาขา มีบริการทางด่วนโรคหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง และโรคติดเชื้อในกระแสเลือด ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตสำคัญ โดยปี 2559 ให้บริการผู้ป่วยนอกกว่า 300,000 ครั้ง เฉลี่ย 967 ครั้งต่อวัน ผู้ป่วยใน 18,000 คน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยาว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิรูปและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ดูแลสุขภาพประชาชนทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตลอดจนการเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็ว ใกล้บ้าน มีระบบเครือข่ายการส่งต่อที่ชัดเจน เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลเล็กและโรงพยาบาลใหญ่ รวมทั้งมีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยกลับไปยังใกล้บ้านเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่อง รวมทั้งการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ ที่อยู่ใกล้ชิดในการดูแลสุขภาพประชาชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

โดยได้ยกระดับการบริการจากศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นคลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster) มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ดูแลประชาชนในสัดส่วน 1 ทีม ต่อ 10,000 คน ขณะนี้มีแล้ว 596 ทีม ในปี 2561 จะขยายเพิ่มให้ได้ 996 ทีม ตั้งเป้าครบ 6,500 ทีมภายในปี 2569 ให้บริการประชาชน ทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี

สำหรับโรงพยาบาลเชียงคำ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 231 เตียง ดูแลประชากร 2 อำเภอ คืออ.เชียงคำ และอ.ภูซาน และเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ดูแลโซนตะวันออกของ จ.พะเยา 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ภูซาน อ.ปง อ.จุน อ.เชียงม่วน รวมถึงอ.เทิง จ.เชียงราย ประชากรรวม 308,965 คน และเมืองคอบแขวงไชยบุรี ประเทศลาว มีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านต่าง ๆ เช่น บริการโรคไตเรื้อรัง เปิดบริการทั้งการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 26 เครื่องและการล้างไตทางหน้าท้อง การสลายนิ่วในแผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ให้บริการด้วยเทคโนโลยีระดับสูง การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจโดยใช้เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนเสียงความถี่สูง มีบริการทางด่วนโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคติดเชื้อในกระแสเลือด (Fast Track : STEMI, Stroke, Sepsis) ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของประชาชน

โดยแต่ละปีมีผู้ป่วย Fast Track 760 คน นอกจากนี้ยังให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ในปี 2559 ที่ผ่านมาให้บริการผู้ป่วยนอกกว่า 300,000 ครั้ง เฉลี่ย 967 ครั้งต่อวัน ผู้ป่วยใน 18,000 คน

ในด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ตั้งเป้ามีคลินิกหมอครอบครัว 11 ทีมภายในปี 2568 ในปีนี้เริ่ม 3 ทีมที่คลินิกหมอครอบครัวตำบลเจดีย์คำ อ.เชียงคำ รพ.สต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง รพ.สต.หย่วน อ.เชียงคำ มีทีมหมอครอบครัวที่ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพ และมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวตรวจรักษาโรคทั่วไปทุกวัน ติดตามเยี่ยมบ้าน ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง คนพิการ เป็นต้น