การกระจายเครื่องมือแพทย์ในแต่ละภูมิภาคของไทย

Sun, 2017-08-27 11:55 -- hfocus
Print this pagePrint this page

การกระจายเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญในแต่ละภูมิภาคของไทย (สัดส่วน จำนวนเครื่องมือแพทย์ ต่อประชากร 1 ล้านคน)