ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กลุ่ม ขรก.สธ. อดีต พกส. เผยความคืบหน้า “ขอความเป็นธรรมเยียวยาสิทธิเกื้อกูล” ระบุ ก.พ.อนุมัติแล้ว รอ สธ.เสนอ ครม.เพื่อเห็นชอบ หลังถูกตัดสิทธินับอายุราชการหลังบรรจุเป็น พกส. สร้างความเหลื่อมล้ำผู้ปฏิบัติงาน

นายธรรมนูญ ติณโสภารัตน์ ประธานกลุ่มข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขอดีตพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการบรรจุข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นอดีต พกส.ซึ่งถูกตัดสิทธิเกื้อกูลนับอายุราชการ โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ที่จะเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นี้ เป็นประธาน พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยขณะนี้เรื่องได้ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้มีการเยียวยาข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขอดีต พกส.ที่ได้รับผลกระทบ ให้นับอายุราชการรวมขณะเป็น พกส.ได้ เหลือเพียงรอนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใน 2 สัปดาห์จากนี้เพื่อเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้การเสนอขอความเป็นธรรมเพื่อสิทธิเยียวยาเกื้อกูลอายุราชการให้กับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขอดีต พกส. ได้เริ่มต้นในปี 2559 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถขอนับต่ออายุราชการตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008.1/154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ซึ่งระบุให้พนักงานข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวสามารถนับต่ออายุราชการได้ โดยไม่ได้ระบุถึง พกส. ส่งผลให้ พกส.ที่บรรจุเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขต้องเริ่มนับอายุราชการใหม่ ทำให้เสียสิทธิต่างๆ ในการทำวิชาการเพื่อขอเลื่อนตำแหน่ง ทั้งยังทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ทั้งที่ พกส.เกิดจากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการดึงคนให้อยู่ในระบบ

นายธรรมนูญ กล่าวว่า ที่ผ่านมา นพ.สมศักดิ์ ได้นำเรื่องนี้หารือกับ ก.พ.อย่างต่อเนื่อง และได้มีการเรียกพวกเราไปพูดคุย ซึ่ง ก.พ.ต้องการให้มีการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อที่จะได้ไม่มี พกส.ที่ได้รับบรรจุข้าราชการภายหลังเข้าเรียกร้องเยียวยาเพิ่มเติมอีก โดยเราได้เสนอเงื่อนไขให้การนับสิทธิเกื้อกูลอายุราชการย้อนหลังให้กับข้าราชการอดีต พกส.ที่ได้รับการบรรจุถึงวันที่ ครม.อนุมัติสิทธิเกื้อกูลนี้เท่านั้น และหลังจากนี้คนที่บรรจุเป็น พกส.หลังวัน ครม.อนุมัติ หากได้บรรจุเป็นข้าราชการก็จะไม่ได้รับสิทธิเกื้อกูลนี้แล้ว แต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในช่วงเป็น พกส.แทน ซึ่งจะทำให้ไม่มีการเรียกร้องเพิ่มเติม

“การที่ออกมาเรียกร้องสิทธเกื้อกูล เนื่องจากหลังการบรรจุข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขตามมติ ครม.ปี 2555 ได้เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านั้น สธ.ได้มีการบรรจุ พกส.เพื่อดึงคนให้อยู่ในระบบ ขณะที่ ก.พ.ไม่รับทราบตำแหน่ง พกส.นี้ ทำให้หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008.1/154 ไม่นับอายุราชการให้กับ พกส. ซึ่งกรณีของผมบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวพยาบาลวิชาชีพ สธ.ตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 แต่มาในปี 2556 ได้บรรจุเข้าเป็น พกส.ตามนโยบาย สธ.อยู่ 1 ปี และเมื่อได้บรรจุข้าราชการ สธ.กลับต้องเริ่มนับอายุราชการใหม่ ใช้สิทธเกื้อกูลไม่ได้ ขณะที่คนที่ยังเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่ได้เป็น พกส. แต่เมื่อบรรจุเป็นข้าราชการกลับนับต่ออายุราชการจากลูกจ้างชั่วคราวได้เลย ทั้งนี้หาก ครม.อนุมัติ จะทำให้สามารถนับอายุราชการในช่วงเป็นลูกจ้างชั่วคราวก่อนหน้านี้ 5 ปีได้” นายธรรมนูญ กล่าว

นายธรรมนูญ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขอดีต พกส.มีประมาณ 20,000 คน จากเดิมในปี 2559 มีประมาณ 15,000 คน เนื่องจากที่ผ่านมาได้มี พกส.ได้รับการบรรจุเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากหนังสือ ก.พ.ที่ นร.1008/154 เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในการนำเสนอต่อ ครม.คงไม่เป็นปัญหาเพราะเป็นการขอเฉพาะสิทธิเกื้อกูลอายุราชการเท่านั้น ไม่รวมถึงเงินเดือนและค่าตอบแทน