‘อธิบดีแพทย์แผนไทย’ ประกาศนโยบายปี 61 เร่งขับเคลื่อน ‘พืชสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ’

อธิบดีกรมแพทย์แผนไทย ประกาศนโยบายปี 2561 เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสมุนไพร ด้านบริการ และด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย หวังต่อยอดเพื่อเป้าหมายประเทศไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หลังจากลงนามรับมอบงานจาก นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่า “ผมมีความตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมสานต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี หวังให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดยการพุ่งเป้าในการขับเคลื่อนด้วยพืชสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ และบริการธุรกิจเชิงสุขภาพ”

ดังนั้น หลักการทำงานในปีนี้จะยึดหลักขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร ก่อให้เกิดรายได้ แก่ประเทศชาติในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องดื่มสมุนไพร และยาจากสมุนไพร ภายใต้มาตรฐานการผลิตแบบครบวงจร สิ่งสำคัญ คือ ต้องทำให้ผู้บริโภครู้จักสมุนไพร รู้จักบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รู้จักภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า ต่อจากนั้นต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนหรือผู้บริโภคสมุนไพร ผู้ใช้บริการ แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้ใช้บริการจากภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยต่อยอดจากความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มยา เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม อาหารเสริมจากสมุนไพร รวมถึงการบริการด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์พื้นบ้านไทย จึงจำเป็นต้องสร้างกลไกและควบคุมกำกับรับรองมาตรฐานต่างๆ รวมถึงงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และนำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ยกตัวอย่างสมุนไพร การผลิตการแปรรูปต้องได้ตามมาตรฐานที่กำหนดในแต่ละระดับ ตั้งแต่มาตรฐานระดับชุมชน ระดับ SMEs และระดับสากล GMP เป็นต้น

ดังนั้น การขับเคลื่อนในเชิงบูรณาการนับว่าเป็นกลยุทธ์สำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมความเข็มแข็ง มั่นคงแก่ประเทศไทย ให้ได้เป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชาติ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

พิธีเปิด 2 ครั้งเลยนะ
21 ชั่วโมง 4 นาที ago
อย่า รคส.อย่างเดียว
23 ชั่วโมง 59 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

พิธีเปิด 2 ครั้งเลยนะ
21 ชั่วโมง 4 นาที ago
อย่า รคส.อย่างเดียว
23 ชั่วโมง 59 นาที ago
กลับด้านบน