ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.เผยปัญหาการจัดส่งน้ำยาล้างไตล่าช้าในช่วงรอยต่อการส่งมอบงานระหว่าง สปสช.และโรงพยาบาลราชวิถี ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยให้ไปรษณีย์ไทยเพิ่มรถขนส่งน้ำยาจาก 29 คันเป็น 44 คัน ยืนยันทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 สัปดาห์ มีสำรอง 3 ล้านถุง มั่นใจส่งน้ำยาให้ผู้ป่วยทันแน่นอน

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่เครือข่ายผู้ป่วยโรคไตและชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย กังวลกับระบบการจัดส่งน้ำยาล้างไตจะเกิดความล่าช้า (ดูข่าว ที่นี่) ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมว่าเป็นช่วงรอยต่อของการถ่ายโอนอำนาจการจัดซื้อจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มาเป็นโรงพยาบาลราชวิถี และได้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ประชาชนมั่นใจในการดำเนินการของโรงพยาบาลราชวิถี โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2561 มีหน้าที่จัดทำข้อเสนอรายการและแผนความต้องการ ควบคุมกำกับต่อรองราคา ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม และมอบหมายให้โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เป็นผู้จัดซื้อ ส่วนองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดเก็บและกระจาย ผ่านระบบ (Vendor Managed Inventory: VMI) เพื่อให้ไปถึงผู้ป่วยอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ

ด้าน นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า น้ำยาล้างไตนำเข้าจากต่างประเทศ โดยทำสัญญาซื้อขายทั้งปี ขณะนี้มีสำรองจำนวน 3 ล้านถุง เพียงพอสำหรับผู้ป่วยแน่นอน สำหรับการกระจายน้ำยาล้างไตไปยังผู้ป่วยองค์การเภสัชกรรมได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยให้เป็นผู้จัดส่ง ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าโรงพยาบาลราชวิถี มีความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ประชาชนจะได้รับยาที่ดี มีคุณภาพ ราคาสมเหตุผลแน่นอน

ด้านนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ปัญหาความชะงักของการจัดส่งน้ำยาล้างไต เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพียง 2-3 วันของรอยต่อการส่งมอบข้อมูลและอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีจำนวนน้ำยาล้างไตสะสม ขณะนี้ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้บริษัทไปรษณีย์ไทยร่วมแก้ไขโดยเพิ่มรถขนส่งจาก 29 คันเป็น 44 คัน ปัจจุบันไม่มีน้ำยาล้างไตตกค้างในระบบแล้ว มั่นใจว่าภายใน 1 สัปดาห์ระบบการจัดส่งจะเข้าสู่วงจรปกติ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้จะเริ่มสั่งซื้อน้ำยาล้างไตล๊อตใหม่ มั่นใจไม่มีภาวะขาดแคลนและการจัดส่งน้ำยาให้ผู้ป่วยทันแน่นอน

ทั้งนี้ ในส่วนของยาตัวอื่นๆ กระทรวงสาธารณสุขโดยองค์การเภสัชกรรมได้มีการประกันความเสี่ยงในเรื่องของการผลิตยา โดยการประสานงานกับโรงพยาบาล เครือข่ายโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยในเครือของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับปัญหาด้านการผลิตยา สามารถประสานนำยาที่เก็บไว้จากที่ต่างๆ มาแบ่งปันกระจายไปตามจุดต่างๆ เพื่อไม่ให้โรงพยาบาลประสบปัญหาขาดแคลนยา ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับยาอย่างต่อเนื่องแน่นอน