‘เหยื่อเมาแล้วขับ’ ขอนายกฯ ประกาศงดขายสุรา วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Tue, 2017-10-17 15:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

"เหยื่อเมาแล้วขับ” ขอนายกฯ ประกาศงดขายสุราทั่วประเทศ วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันนี้ (17ตุลาคม 2560) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล นายเจษฎา แย้มสบาย ประธานเครือข่ายเมาไม่ขับกรุงเทพฯ นำกลุ่มเหยื่อเมาแล้วขับและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กว่า 30 คน ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ผ่านทาง นางสาวรวีวรรณ บุญศิริธรรมชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี งดขายสุราทั่วประเทศ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันมีความสำคัญยิ่งสำหรับประชาชนชาวไทย และขอวิงวอนผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดขายสุราโดยพร้อมเพรียง

นายเจษฎา กล่าวว่า ในวาระที่คนไทยทั้งประเทศ จะร่วมกันส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย ในวันที่ 26 ตุลาคม2560 อันมีความสำคัญยิ่งสำหรับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทางเครือข่ายฯจึงขอเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ออกประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551กำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ไม่ให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา 1 วัน โดยให้มีผลตั้งแต่ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ไปถึงเวลา 24.00 น ของวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ เครือข่ายขอเชิญชวนชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมกันถือศีล 5 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วย

“ปกติวันที่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันเลือกตั้งทั่วไป แต่ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ รัฐบาลยังไม่ได้ประกาศให้เป็นวันห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงอยากวิงวอนให้รัฐบาลได้พิจารณาให้วันดังกล่าวเป็นวันห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศรวมไปถึงผู้ผลิต และผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมจะให้ความร่วมมืออย่างแน่นอน เนื่องจากในวันที่ 26 นี้จะเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ ที่ชาวไทยจะต้องจดจำไว้ในใจตราบนานเท่านาน เพราะเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศ จะร่วมใจกันส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นที่รักของคนไทยและคนทั่วโลกสู่สวรรคาลัย จึงสมควรที่คนไทยจะตั้งมั่นอยู่ในสติ ปราศจากของมึนเมาเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ และความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เพื่อถวายให้กับพระองค์ท่าน ในขณะเดียวกันบรรดาร้านค้า ผับบาร์ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ควรให้ความร่วมมืองดขายด้วยเช่นเดียวกัน” นายเจษฎา กล่าว

Add new comment