โรคไข้เลือดออกปี 60 มีป่วยตายแล้ว 56 ราย

Sun, 2017-10-29 19:44 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 41 ปี 2560 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 42,035 ราย อัตราป่วย 64.25 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 14.65 (0.85 เท่า) เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2559 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ป่วยเสียชีวิต 56 ราย อัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.13 ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1,123 ราย

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.