อัตราตายของทารกอายุต่ำกว่า 5 ปีในกลุ่มประเทศ SEARO

Sun, 2017-11-05 20:11 -- hfocus
Print this pagePrint this page

องค์การอนามัยโลกรายงานอัตราการตายของทารกอายุต่ำกว่า 5 ปี ต่อการเกิดมีชีพแสนคนในกลุ่มประเทศ SEARO หรือกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ พบไทยมีอัตราการตายของทารกอายุต่ำกว่า 5 ปี 12.3 คน ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.