สธ.ให้ รพ.ช่วยประชาสัมพันธ์อาการวิกฤตฉุกเฉินเกณฑ์ UCEP

Sun, 2017-11-05 21:20 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลสร้างความเข้าใจประชาชนถึงอาการวิกฤตฉุกเฉินที่เข้าเกณฑ์ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่” ให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติสามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนที่ใกล้ที่สุด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล “ฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่ หรือ UCEP” ว่า โครงการนี้ช่วยให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติสามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ทั้งรัฐและเอกชน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยชีวิตโดยเร็วที่สุดภายใน 72 ชั่วโมง ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อวันที่ 1 เม.ย.2560 – 30 กันยายน 2560 มีจำนวนผู้ป่วยขอใช้สิทธิ 15,243 ราย เป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ 6,757 รายหรือประมาณร้อยละ 44 ในจำนวนนี้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3,117 ราย ส่วนใหญ่เป็นสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

นพปิยะสกล กล่าวต่อว่า ในช่วงเริ่มโครงการพบว่า ประชาชนและสถานบริการ ยังมีปัญหาเรื่องเกณฑ์การเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่สามารถใช้สิทธิ์นี้ ดังนั้น หากเจ็บป่วยฉุกเฉินขอให้แจ้งสายด่วน 1669 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเป็นผู้ประเมินในเบื้องต้น และส่งเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ถ้าเข้าไปยังสถานพยาบาลของรัฐก็จะเข้าสู่กระบวนการกองทุนแบบเดิม เช่น ประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิบัตรทอง แต่หากไปโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกคู่สัญญา จะใช้สิทธิ์ได้ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินวิกฤติเท่านั้น ถ้าฉุกเฉินธรรมดา ฉุกเฉินไม่รุนแรง หรือแบบทั่วไปไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้

สำหรับอาการฉุกเฉินวิกฤตที่สามารถเข้ารับสิทธิรักษาฟรี คือ

1.หัวใจหยุดเต้น ไม่หายใจ ไม่ตอบสนองต่อการเรียกหรือกระตุ้น ไม่มีชีพจร จำเป็นต้องได้รับการกู้ชีพทันที

2.การรับรู้ สติเปลี่ยนไป บอกเวลา สถานที่ คนที่คุ้นเคยผิดอย่างเฉียบพลัน

3.ระบบหายใจ ไม่สามารถหายใจได้ปกติ หายใจเร็ว แรง และลึก หายใจมีเสียงดังผิดปกติ พูดได้แค่สั้นๆ หรือร้องไม่ออก ออกเสียงไม่ได้ สำลักอุดทางเดินหายใจกับมีอาการเขียวคล้ำ

4.ระบบไหลเวียนเลือดวิกฤติอย่างน้อย 2 ข้อ คือ ตัวเย็นและซีด เหงื่อแตกจนท่วมตัว หมดสติชั่ววูบ หรือวูบเมื่อลุกยืนขึ้น

5.อวัยวะฉีกขาด เสียเลือดมาก เสี่ยงต่อการพิการ

และ 6. อาการอื่นๆ ที่มีภาวะเสี่ยงต่อชีวิตสูง เช่น เจ็บหน้าอกรุนแรง แขนขาอ่อนแรงทันทีทันใด หรือกำลังชักขณะแรกรับที่จุดคัดแยก

อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและโรงพยาบาลทุกแห่ง ช่วยกันสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอาการวิกฤตฉุกเฉินที่เข้าเกณฑ์ใช้สิทธิ์ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่” หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ UCEP สอบถามได้ที่ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ โทร. 02 872 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

Comments

Submitted by จุรี สุวรรณพานิช on
หายใจติดขัด เหนื่อยหอบรุนแรง มีเสียงดังในช่องอกผิดปกติ หายใจเร็ว เวลา นอนลงจะหายใจลำบากต้องลุกขึ้นนั่ง ไปหาหมอบอกว่าเป็นหลอดลมอักเสบรุนแรง ให้ยามา5ชนิด อาย75 อยู่คนเดียว จะเรียก 1669 ไปส่งรพ เข้าข่ายหรือไม่คะ เป็นข้าราชการบำนาญ อยู่ กทม

Add new comment