ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของไทย 'สุขภาพ-การศึกษา' อันดับที่ 90

Sun, 2017-12-10 13:38 -- hfocus
Print this pagePrint this page

จากรายงานผลดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index : GCI) ประจำปี 2560 โดย World Economic Forum หรือ WEF จาก 137 ประเทศ พบว่า ในส่วนของสุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยอยู่อันดับที่ 90

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.