‘อานันท์’ แนะทุกรัฐบาลหนุนหลักประกันสุขภาพ ยก ‘หมอสงวน’ รัฐบุรุษผู้สร้างบัตรทอง

Wed, 2017-12-20 10:43 -- hfocus
Print this pagePrint this page

อดีตนายกอานันท์ ชู “หมอสงวน รัฐบุรุษประเทศ ผู้ปิดทองหลังพระ” สร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพิ่มความสุขให้คนไทย เชื่อหากมีชีวิตอยู่ถูกเสนอชื่อรับรางวัลแมกไซไซ พร้อมชี้ระบบบัตรทองยังต้องเดินหน้าแม้มีอุปสรรคบ้าง แต่ทุกรัฐบาลต้องสนับสนุนต่อไป แนะใช้ “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” หนุนระบบยั่งยืน

นายอานันท์ ปันยารชุน

ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ – เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “อุดมคติของชีวิต” ในโอกาสครบรอบ 10 ปี การจากไปของ “นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์” พร้อมมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นประจำปี 2560 ให้กับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ที่มีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง จัดโดยมูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุน นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วยผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหาร นักวิชาการ และภาคประชาสังคม ประมาณ 300 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่องานสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนตามปณิธานของ นพ.สงวน

รางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นประจำปี 2560 นี้ มีหน่วยงาน เจ้าหน้าที่แ และจิตอาสาที่ได้รับเลือกในปีนี้ ได้แก่ สถาบันโรคทรวงอก, นส.สายสุดา โภชนากรณ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.กระทุ่มแบน และ นายเฉลิม สิริจันทเวท จิตอาสา รพ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ตามลำดับ

นายอานันท์ กล่าวว่า ครั้งแรกที่พบหมอสงวนเป็นเวลา 20 ปีมาแล้ว ก่อนหน้านี้ไม่เคยพบท่านมาก่อน และไม่เคยรู้จัก แต่วันหนึ่งได้รับโทรศัพท์จากหมอสงวนเพื่อขอพบผม ซึ่งไม่ทราบว่าจะพบด้วยเรื่องอะไร โดยท่านได้เล่าถึงแผนประกันสุขภาพ ตนเองไม่เคยมีความรู้ทางการแพทย์และอดีตไม่ได้ให้ความสนใจด้านสาธารณสุข แต่จากฟังหมอสงวนอธิบายแล้วรู้สึกว่าหมอคนนี้ไม่ธรรมดา เป็นหมอจิตใจบริสุทธ์นึกถึงคนอื่นตลอดเวลา และเชิญให้ไปพูดในงานประชุมใหญ่ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ รพ.เด็กขณะนั้น เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของนโยบาย 30 บาท จำได้ว่ามีคนไปมาก นับเป็นเกียรติยศที่ได้มอบให้

หลังจากนั้นได้ติดตามการทำงานของหมอสงวน ท่านได้อุทิศทั้งกายและใจให้กับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถือเป็นกำลังสำคัญให้เกิดการทำงานต่อเนื่อง ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น ครัวเรือนไม่ต้องล้มะลายจากค่ารักษาพยาบาล โดยมีรัฐบาลที่ใช้เงินภาษีสนับสนุนนโยบายเพื่อให้กับประชาชน ซึ่งประชาชนร้อยละ 90 ต่างพอใจ 30 บาท และยังเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดยในช่วง 10 ปี ได้มีผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้ามาเรียนรู้งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทยอย่างต่อเนื่อง

นายอานันท์ กล่าวว่า ความท้าทายสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากที่หมอสงวนได้วางรากฐานไว้ คือจะสร้างความยั่งยืนให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้อย่างไร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากหลายปัจจัย เช่น สังคมผู้สูงอายุที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ที่มีราคาแพงและอาจช่วยทำให้คนอายุยืนขึ้น เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันหาแนวทางเพื่อให้ประเทศสามารถจัดการกับความท้าทายได้ โดยทางหนึ่งคือการนำแนวทางตามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เน้นการใช้เทคโนโลยีเหมาะสมกับประเทศ การเสริมสร้างความเข้มแข็งบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ และที่สำคัญคือการนำแนวคิดจิตอาสา มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วยมาช่วยเหลือกัน เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวยืนหยัดสู้กับโรคภัยได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งช่วงท้ายชีวิตของคุณหมอสงวน ได้พัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งในระบบบริการสุขภาพของไทย

ทั้งนี้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการดำเนินงานจิตอาสา มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วย ยังคงต้องดำเนินต่อไป แม้จะมีอุปสรรคบ้าง รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องให้การสนับสนุน เพราะเป็นการลงทุนเพื่อสร้างสุขภาพให้กับประชาชน เป็นกำลังของการพัฒนาและรักษาความมั่งคงของประเทศ ซึ่งความเจริญของประเทศไม่ว่าด้านเศรษฐกิจหรือสังคมต้องเกิดจากประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรง

“หมอสงวนต้องถือว่าเป็นรัฐบุรุษของประเทศ ท่านเป็นผู้ปิดทองหลังพระ ทำงานมาตลอดชีวิตไม่แสวงหาเกียรติยศ ชื่อเสียง สิ่งตอบแทนใดทั้งสิ้น ทั้งเป็นมนุษย์และคนไทยที่เพิ่มความสุขความสงบในทางจิตใจให้กับเพื่อนร่วมประเทศด้วยกัน ผมเสียดายที่ท่านเสียชีวิตเร็วไป หากท่านยังมีชีวิตอยู่เชื่อว่าหลายคนในที่นี้คงเสนอให้ท่านรับรางวัลแมกไซไซ อย่างไรก็ตามในยามที่ประเทศมีการทะเลาะเบาะแว้ง มีการต่อสู้ทางอุดมการณ์ มีการปล่อยข่าวลือแสดงความตั้งใจไม่ดีต่อเพื่อร่วมชาติ สิ่งที่หมอสวงนทำมา รวมทั้งผลงานแพทย์ชนบท ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนไทยมีความภาคภูมิใจ และเชิดชูประเทศไทยในต่างประเทศด้วย สิ่งเหล่านี้ถือว่าคนไทยต้องพยายามช่วยกันเผยแพร่ความดีงามของคนไทยด้วยกัน และต้องเชิดชูคนที่เราควรเชิดชูด ในยามที่สังคมมองแต่เรื่องเงิน อำนาจ การเอาเปรียบผู้อื่น คุณงามความดีของหมอสวงนนี้จะช่วยบำบัดบางโรคของคนไทย ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตของคนไทยด้วยกัน นอกจกานี้ตนขอแสดงความยินดีกับหน่วยงาน และคนที่ได้รางวัลมิตรภาพบำบัดด้วย” นายอานันท์ กล่าว

Add new comment