ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตูนเป็นตัวอย่างของความพยายามชี้ให้ทุกคนเห็นว่า Health is everyone's business... หรือที่ผมชอบเรียกว่า Health by all ปรากฏการณ์ตูนได้แสดงให้เห็นว่าทำได้สำเร็จด้วยปัจจัยหลายประการ

หนึ่ง ความเป็นตูน ที่ประชาชนรู้จักดีในฐานะนักร้องและคนแวดล้อมที่ช่วยให้การเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะ

สอง ความสามารถ/ทักษะเฉพาะตัวด้านกีฬา

สาม ระบบสนับสนุนที่เข้มแข็งทั้งด้านการแพทย์ การประชาสัมพันธ์ สปอนเซอร์ ระบบการจัดการการเงินและสถิติ ฯลฯ

สี่ การจับประเด็นเฉพาะที่จับต้องได้คือเครื่องมือแพทย์ ที่เหมือนเป็นการโน้มน้าวให้คนที่จะบริจาคมั่นใจว่าเงินจะแปรไปเป็นรูปธรรม (anchoring bias)

ห้า ที่สำคัญที่สุดในทุกข้อคือ ความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ย่อท้อ และบุคลิกภาพที่นอบน้อมถ่อมตน บนพื้นฐานจิตใจที่ดีของตูนนั่นเอง

ชื่นชมตูนและทีมงานอย่างยิ่งครับ สำหรับผมแล้ว นี่คือโมเดลระดับโลกที่ควรได้รับการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะนโยบายแก่รัฐบาลเพื่อนำไปพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคต

ผู้เขียน : ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์