กรมบัญชีกลางแจง 1 ก.พ.นี้ยังไม่ยกเลิกใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ยันการใช้สิทธิยังคงเดิม

กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง ชี้แจงยังไม่ได้ยกเลิกการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาเบิกจ่ายตรง ยืนยัน 1 ก.พ.61 นี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแนวปฏิบัติเบิกจ่ายตรง การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงยังเหมือนเดิมจนกว่ากรมบัญชีกลางจะมีหนังสือแจ้งเวียน พร้อมระบุ ขณะนี้กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของ รพ.ในการนำบัตรประชาชนมาใช้ตรวจสอบสิทธิและอนุมัติสิทธิเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกเท่านั้น

ตามที่ได้มีการส่งต่อข้อความผ่านสื่อออนไลน์ กรณีกรมบัญชีกลางได้ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบ การใช้สิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ โดยยกเลิกการใช้สิทธิข้าราชการในโครงการเบิกจ่ายตรง และเปลี่ยนมาใช้บัตรประจำตัวประชาชน แบบ Smart card แทน ทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาพยาบาล โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องกรมบัญชีกลางขอเรียนชี้แจงดังนี้

1. กรมบัญชีกลางไม่ได้ยกเลิกการใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลระบบเบิกจ่ายตรง และขณะนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 แต่อย่างใด

2. ขณะนี้กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในการนำบัตรประชาชน มาใช้ในการตรวจสอบสิทธิและอนุมัติสิทธิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก แทนการสมัครเบิกจ่ายตรงกับสถานพยาบาล โดยการขอความร่วมมือให้สถานพยาบาลแจ้งข้อมูลจุดรับชำระเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาติดตั้งเครื่องรับรายการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว474 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560)

3. การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ให้คงถือปฏิบัติตามแนวทางเดิมต่อไป จนกว่ากรมบัญชีกลางจะแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใหม่ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

4. ขอความร่วมมือโปรดงดการแชร์ การส่งต่อข้อความดังกล่าว หรือความความอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

Comments

พันธุ์ • 2018-03-11, 13:05
ทั้งที่เจ้าหน้าที่้ข้าถึงข้อมูล online ได้ ก็ยังขอสำเนาเอกสารต่างๆ จากผู้เบิก เราอยู่ในยุกต์digital แล้วควรฝึกพนักงานไม่ให้สี่เหลี่ยมมาก ที่เก็บกระดาษสำเนาก็ใช้ภาษีเช่นเดียวกันและทุกวันนี้เนื้อที่ก็แพงด้วย

ความคิดเห็นล่าสุด

กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจน
5 วัน 9 ชั่วโมง ago
กฎหมายชัดเจน
5 วัน 11 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจน
5 วัน 9 ชั่วโมง ago
กฎหมายชัดเจน
5 วัน 11 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน