สธ.ดีเดย์ 10 ม.ค. ‘รีไฟแนนซ์-บ้านหลังใหม่ดอกเบี้ยต่ำ’ ช่วยรักษาบุคลากรคงอยู่ในระบบ

สธ.ดีเดย์ 10 ม.ค. Happy Home Day ที่ สสจ. รพศ./รพท.ทั่วประเทศ รีไฟแนนซ์บ้านและบ้านหลังใหม่ อัตราดอกเบี้ยต่ำ เป็นสวัสดิการที่อยู่อาศัยบุคลากร หลังสำรวจพบความสุขบุคลากร สธ.ด้านมิติการเงินต่ำสุด แถมสำรวจบุคลากร 23% มีภาระหนี้สินกว่า 9.5 หมื่นล้าน ระบุ สธ.ต้องมีสวัสดิการที่ดีเพื่อดึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ให้คงอยู่ในระบบเพื่อบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นกำลังสำคัญในการทำงานเพื่อประชาชน ที่ผ่านมา สธ.ได้ดำเนินการสำรวจความสุขของบุคลากร สธ. โดยตอบแบบประเมินผ่าน happinometer.moph.go.th พบว่า ค่าคะแนนความสุขด้านมิติสุขภาพเงินดี หรือ Happy Money อยู่ในอัตราต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับมิติในด้านอื่นๆ โดยอยู่ที่ 50.7% เท่านั้น และเมื่อทำการสำรวจภาระหนี้สิน โดยสำรวจบุคลากรจำนวน 97,567 คน ซึ่งคิดเป็น 23.2% จากบุคลากร สธ.ที่มีทั้งสิ้น 421,342 คน พบว่า มีหนี้สินครัวเรือนวงเงินทั้งสิ้น 95,957 ล้านบาท

กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความเป็นอยู่บุคลากร เพื่อให้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในการดำรงชีวิต มีสวัสดิการที่ดีเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ให้คงอยู่ในระบบเพื่อบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน รวมถึงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรต่อการปฏิบัติงานให้เกิดการบริหารที่ดี มีคุณภาพ สนองต่อนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทย จึงได้ใช้ผลสำรวจความสุขของบุคลากร สธ. จัดทำเป็นแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน หรือ Happy Money Program 5 โครงการ คือ 1.คลินิกสุขภาพทางการเงิน 2.ความมั่นคงด้านอที่อยู่อาศัยของบุคลากร สธ.ทั้งการรีไฟแนนซ์บ้านและบ้านหลังใหม่ 3.การส่งเสริมการออม 4.การประนอมหนี้สิน 5.สวัสดิการอื่น

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อว่า ในวันนี้ (10 มกราคม 2561) ได้จัดทำกิจกรรม Happy Home Day พร้อมกันทั่วประเทศที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง, โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) ทุกแห่ง ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ที่เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดสำหรับการรีไฟแนนซ์บ้านและบ้านหลังใหม่ นอกจากนั้นให้ทุกหน่วยตั้ง Happy Money Clinic ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือนร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ และมีคณะกรรมการซึ่งมีผู้บริหารเป็นประธาน เพื่อวางแผนการเงิน ส่งเสริมการออม เพื่อลดภาระหนี้สินให้กับบุคลากรด้วย

ทั้งนี้ มีรายงานว่า สำหรับการรีไฟแนนซ์บ้านและบ้านหลังใหม่นั้น บุคลากร สธ.จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 2 แนวทางคือ 1.อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี คงที่ 3 ปี หลังจากนั้น MRR -3% ต่อปี หรือแนวทางที่ 2.อัตราดอกเบี้ย 0% ในปีแรก ส่วนปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย 2.98% หลังจากนั้น MRR -3% ต่อปี การดำเนินการจะฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ค่าจดจำนอง ค่าจัดการเงินกู้ ค่าบริการทางนิติกรรมและอากรแสตมป์ และธนาคารจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมรีไฟแนนซ์เอาท์จากธนาคารอื่นไม่เกิน 3% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท สำหรับในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 เท่านั้น โดยมีระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สธ.มอบของขวัญบุคลากร ‘สุขภาพการเงินดี’ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ-ประนอมหนี้สิน

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

Comments

วารี วุธนู • 2018-03-10, 10:39
ดิฉันเข้าร่วมโครงการรีไฟแนนซ์กับธนาคารไทยพานิชตามโครงการฯ ทางธนาคารทำการ pre-approved เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินต่อได้ เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่การเงิน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เซ็นอนุมัติหนังสือรับรองเรื่องการหักเงินเดือน และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน โดยให้เหตุผลว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ในหนังสือราชการที่ สธ. 0201.021 / ว.62 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 ว่าด้วยเรื่องการชำระหนี้บุคคลที่สามของข้าราชการและลูกจ้างประจำ จึงเรียนมาเพื่อขอความช่วยเหลือว่าจะสามารถกระทำในทิศทางใดบ้าง เพื่อให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสุขแก่บุุคลากรตามที่กระทรวงฯ ต้องการ เบอร์โทรติดต่อ 091-8564713

ความคิดเห็นล่าสุด

กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจน
5 วัน 9 ชั่วโมง ago
กฎหมายชัดเจน
5 วัน 11 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจน
5 วัน 9 ชั่วโมง ago
กฎหมายชัดเจน
5 วัน 11 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน