ประกันสังคมเผยยอดผู้ประกันตนเจ็บตายปีใหม่ เตือนให้ยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนใน 2 ปี

Fri, 2018-01-12 12:16 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สำนักงานประกันสังคมเผยจำนวนผู้ประกันตนที่บาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ผู้ประกันตนประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ 2,908 ราย และเสียชีวิต 39 ราย เลขาธิการ สปส.เผยพร้อมจ่ายประโยชน์ทดแทนให้ผู้ประสบเหตุ ย้ำผู้ประกันตนและทายาทผู้มีสิทธิให้รีบยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้รับรายงานจำนวนผู้ประกันตนที่บาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจรจากสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งปีนี้มีวันหยุดติดต่อตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – วันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สรุปพบมีผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร จำนวน 2,908 ราย และยอดผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จำนวน 39 ราย

ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ประกันตนมายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุเพียง 18 ราย และกรณีเสียชีวิต 3 ราย รวมแล้วขณะนี้มีผู้มารับสิทธิประโยชน์ จากสำนักงานประกันสังคมเพียง 21 ราย สำนักงานประกันสังคมจ่ายไปแล้ว 299,472.00 บาท

เลขาธิการ สปส. กล่าวต่อว่า ขอให้ผู้ประกันตน และทายาทผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนให้มายื่นขอรับสิทธิกรณีประสบอันตรายภายใน 2 ปี นับตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ทั้งนี้ผู้ประกันตนมีข้อสงสัยหรือสิทธิประกันสังคม/สิทธิรายชื่อสถานพยาบาลของตนเอง ได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง และที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ที่ท่านสะดวก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

Add new comment