บุกจับแหล่งผลิต ‘ยาปลอม’ ย่านปทุมธานี ยึดของกลางกว่า 3 แสนเม็ดมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท

Wed, 2018-01-17 20:19 -- hfocus
Print this pagePrint this page

บุกจับบริษัท เบสซี่แอรอน จำกัด ผลิตยาไม่มีเลขทะเบียน ลักษณะเป็นยาแคปซูลสีเขียว-เหลือง ซึ่งเป็นยาที่มีการลักลอบจำหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่น นำไปใช้เป็นส่วนประกอบ 4x100 ยึดยาไม่มีทะเบียน จำนวนกว่า 3 แสนเม็ด และอุปกรณ์การผลิต รวมทั้งอายัดเครื่องจักร มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ อย.ภายใต้การอำนวยการของ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา, นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย., ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. ร่วมกับ ตำรวจกองบังคับการปราบปราม นำทีมโดย พ.ต.อ.ธงชัย อยู่เกษ ผกก.1บก.ป., พ.ต.ท.ภัทรพล ปัทมวงศ์ สว.กก.1 บก.ป., พ.ต.ท.กิตติเมศร์ โชติปิติเจริญรัฐ สว.กก.1 บก.ป., พ.ต.ท.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ สว.กก.1 บก.ป., ร.ต.อ.ธนศักดิ์ ปราสาททอง รอง สว.กก.1 บก.ป. และ ร.ต.อ. เอกรณการ นาคนิยม รอง สว.กก.1 บก.ป.และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นำทีมโดย นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ทำการสืบสวนกรณีการลักลอบขายยาทรามาดอล แคปซูลเขียวเหลือง ให้กับเยาวชนไปใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะยาที่ฉลากระบุชื่อว่า PACMADOL ซึ่งทะเบียนตำรับยาได้ยกเลิกไปแล้วตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2555 ต่อมาจากการสืบสวนพบว่า มีการลักลอบผลิตยาดังกล่าวในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และมีการขายยาผ่านทางสื่อโชเชียลมีเดีย

ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปราม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รุดเข้าตรวจสอบ บริษัท เบสซี่แอรอน จำกัด ตั้งอยู่ที่ 11/79 หมู่ที่ 20 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ผลการตรวจสอบพบว่ากำลังผลิตยาแคปซูลสีเขียว-เหลือง บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกถุงละ 1,000 แคปซูล และยังตรวจพบฉลากเปล่าระบุชื่อยา “PACMADOL” จำนวนมาก จึงได้ทำการยึดยาไม่มีเลขทะเบียน จำนวนกว่า 3 แสนเม็ด และอุปกรณ์ การผลิต และอายัดเครื่องจักรไว้ ณ บริษัทฯที่กระทำความผิด โดยของกลางที่ตรวจพบมีดังต่อไปนี้

1.ยาแคปซูลสีเขียว-เหลือง จำนวน 288,400 แคปซูล

2.ยาแคปซูลสีชมพู-ขาว จำนวน 500 แคปซูล

3.ผงยาสีขาว บรรจุในถุงพลาสติกใส จำนวน 3 กิโลกรัม

4.ฉลากยา “PACMADOL” ระบุเลขทะเบียน Reg.No.1A1065/44 Lot & Coat.No.16225 Mfg.date 260816 ยาสิ้นอายุ 260820 จำนวน 600 ใบ

5.อุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตจำนวนหนึ่ง

6.พบแคปซูลเปล่าสี่เขียว-เหลือง จำนวนกว่า 1 ล้านเม็ด

รวมมูลค่าของกลางกว่า 5 ล้านบาท จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ครอบครองสถานที่ว่ากระทำการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ฯลฯ ในข้อหา

1.ผลิตยาปลอม ฝ่าฝืน ม.72 (1) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 10,000 - 50,000 บาท

2.ผลิตยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ฝ่าฝืน ม.72 (4) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.ผลิตยานอกสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ฝ่าฝืน ม.19 (1) ต้องระวางโทษปรับ 2,000 – 5,000 บาท

ด้าน นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวต่อว่า อย.ขอปรามโรงงานผลิตยาและร้านขายยาทุกแห่ง อย่าได้ผลิตหรือจำหน่ายยาให้แก่เยาวชนที่คาดว่าจะน่าไปใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะ ยาทรามาดอล นั้น อย.มีมาตรการเข้มงวด โดยให้จำหน่ายยาเฉพาะกับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์เท่านั้น ไม่เกิน 20 เม็ด/แคปซูล ต่อรายต่อครั้ง และให้เภสัชกรประจำร้านเท่านั้นเป็นผู้ส่งมอบยาให้แก่ผู้มารับบริการ ที่สำคัญห้ามจำหน่ายยาให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี ในทุกกรณี รวมทั้งให้ผู้รับอนุญาตและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร่วมกันจัดทำบัญชีชื่อยาและบัญชีการขายยาให้เป็นจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

หากพบร้านขายยาใดฝ่าฝืน นอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว ยังจะถูกเสนอคณะกรรมการยาให้ความเห็นชอบในการพักใช้ใบอนุญาตขายยาต่อไป และขอให้ผู้บริโภคมั่นใจการดำเนินงานของ อย.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะร่วมมือกันทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง

ด้าน ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ขอให้ผู้ปกครองและประชาชนผู้บริโภค ช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบร้านขายยาใด ๆ ขายยาทรามาดอลให้แก่เยาวชน หรือขายยาดังกล่าวโดยไม่มีเภสัชกรประจำร้าน ขอให้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556, อีเมล์ : 1556@fda.moph.go.th, จดหมายไปที่ ตู้ ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่านทาง Oryor Smart Application และสามารถเดินทางมาร้องเรียนด้วยตัวเองที่ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) อย. ได้ทุกวันในเวลาราชการ เพื่อ อย.จะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Add new comment