ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอรับบริจาคโลหิตให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ กว่า 150 แห่ง ที่ต้องการโลหิตทุกกรุ๊ปมากกว่า 3,000 ยูนิต/ วัน โดยเฉพาะกรุ๊ป A

ทั้งนี้ ผู้ที่บริจาคโลหิตในช่วงเดือนตุลาคม 2560 หากครบ 3 เดือนแล้ว สามารถกลับมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโลหิตในการรักษาพยาบาล ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ วันจันทร์ และศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. , วันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 07.30-19.30 น., วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-15.30 น. และหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตในกรุงเทพฯและปริมณฑล

ส่วนภูมิภาค บริจาคได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สอบถามโทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101 #เพราะการบริจาคโลหิตเป็นเรื่องจำเป็น#บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน