ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภาการสาธารณสุขชุมชนออกแถลงการณ์กรณี ผอ.รพ.สต.เสียชีวิต ประณามการใช้ความรุนแรงต่อนักสาธารณสุขและหมออนามัย เรียกร้องตั้งกองทุนเยียวยาบุคลากรสาธารณสุขและครอบครัว กรณีอุบัติเหตุ ถูกคุกคาม ถูกทำร้าย หรือประสบเหตุความรุนแรงระหว่างเส้นทางในป่าเขา หรือพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 สภาการสาธารณสุขชุมชนออกแถลงการณ์ประณามการใช้ความรุนแรงต่อนักสาธารณสุขและหมออนามัย โดยระบุว่า จากกรณีที่นายชลิต จินตนา ผู้อำนวยการ รพ.สต.ปลายนาสวน อ.ศรีสวัสด์ จ.กาญจนบุรี ถูกยิงและถูกทุบบริเวณใบหน้าด้วยของแข็งไม่มีคมจนเสียชีวิตในวันที่ 22 มกราคม 2561 ซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เกิดต่อนักสาธารณสุข ยังมีกรณีการคุกคามหรือทำร้ายเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือบ้านพักทั้งในยามปกติและยามวิกาล กรณีอุบัติเหตุระหว่างการส่งต่อ(refer)หรือการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงกรณีที่ประสบเหตุความรุนแรงระหว่างเส้นทางในพื้นที่ป่าเขาหรือพื้นที่เสี่ยงภัย ทำให้บุคลากรสาธารณสุขเหล่านี้ต้องเสียขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน จากการสูญเสีย บาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต

สภาการสาธารณสุขชุมชนในฐานะองค์กรด้านวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกเป็นนักสาธารณสุขและหมออนามัยทั่วประเทศ ขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นทุกกรณี และไม่ปรารถนาให้เกิดความสูญเสียจากการใช้ความรุนแรงไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น จึงขอเสนอข้อเรียกร้องดังนี้

1.ขอประณามการใช้ความรุนแรงต่อนักสาธารณสุขและหมออนามัยทุกกรณี และขอให้ตำรวจดำเนินการนำตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษทางกฏหมายให้ได้โดยเร็วที่สุด และในคดีสะเทือนขวัญครั้งนี้ขอให้เร่งรัดการสอบสวนให้เกิดความเป็นธรรมต่อครอบครัวนายชลิต จินตนา ด้วย

2.ขอให้รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข วางมาตรการป้องกันความปลอดภัย มาตรการเยียวยา และดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่อบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วนที่สุด โดยเฉพาะหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร ห่างไกล และเสี่ยงภัย

3.ขอให้ภาครัฐ และกระทรวงสาธารณสุข มีกองทุนเยียวยาต่อบุคลากรสาธารณสุขและครอบครัว กรณีเกิดความสูญเสียในกรณี อุบัติเหตุ ถูกคุกคาม ถูกทำร้าย หรือประสบเหตุความรุนแรงระหว่างเส้นทางในป่าเขา หรือพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับด้วย

ทั้งนี้สภาการสาธารสุขชุมชนมีความห่วงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงานของนักสาธารณสุขชุมชนและหมออนามัย ในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ กันดาร ห่างไกล และเสี่ยงภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอให้นักสาธารณสุขและหมออนามัยที่ทำงานดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เป็นที่พึ่งของประชาชนในการทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพต่อไป

สภาการสาธารณสุขชุมชน 25 มกราคม 2561

เรื่องที่เกี่ยวข้อง