นพ.ธีระ วรธนารัตน์ : "ความหมายของชีวิต"

Sun, 2018-02-04 13:47 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ภาพนี้แสดงกรอบแนวคิด ที่อธิบายความหมายของชีวิตคน

...ความถนัด...

...ความรัก...

...ความสามารถในการหาสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ...

...ความรับผิดชอบและรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน...

4 เรื่องนี้จะทำให้คนเราแต่ละคนยังรู้สึกว่าชีวิตนี้มีความหมาย

หากเราอ่านข่าวเรื่องคนซึมเศร้าแล้วทำร้ายตัวเองนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เขาหรือเธอล้มเหลวจากเรื่องต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยไม่สามารถรู้สึกได้ว่ามีด้านใดที่พอจะเหลือค้ำจุนให้ชีวิตมีความหมายต่อไป

คนเราบางครั้งยากจนไม่มีเงินทองของปรุงแต่งชีวิต แต่หากยังมีความรัก หรือมีทักษะบางอย่าง หรือมีอะไรบางอย่างที่ทำประโยชน์ให้แก่ใครๆ ได้ ก็ยังทำให้ภูมิใจว่าชีวิตเรานั้นมีความหมาย

คนวัยรุ่นเวลามีปัญหาความรัก รักคุดรักขม พอเหลียวซ้ายแลขวาแล้วขาดคนคอยดูแลให้คำแนะนำ แถมด้านอื่นๆ ก็ยังไม่รู้ประสีประสา ก็มักคิดสั้นประชดชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย

คนสูงอายุนั้นพอเกษียณพ้นวัยทำงานแบบประจำไป เราจึงเห็นเกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่าย หากขาดความรักเอาใจใส่จากคนใกล้ชิด หรือไม่มีกิจกรรมใดๆ ทำ

ดังนั้นคนเราทุกวัยจึงควรได้รับการสอนให้ดำเนินชีวิตแบบสมดุลทั้ง 4 เรื่อง เพื่อจะได้ประคับประคองจิตใจ ให้รับรู้เสมอว่าชีวิตนั้นมีความหมายเสมอ ไม่ว่าช่วงใดของชีวิตจะเกิดปัญหารุนแรงก็ตาม เราก็จะยิ้มรับพร้อมเผชิญและแก้ไขปัญหา หรืออดทนจนปัญหานั้นผ่านไปในที่สุด

ผู้เขียน : ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Add new comment