ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศประชากรแออัดแต่อัตราการเกิดต่ำสุด

Tue, 2018-02-06 18:55 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รายงานประชากรโลก ประจำปี 2560 ของสหประชาชาติ (UN) แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงไทย 1 คนให้กำเนิดบุตรเฉลี่ยแล้ว 1.46 คน ขณะที่มีการคาดการณ์ว่าประชากรของไทยจะลดลงจากประมาณ 69 ล้านคน เหลือประมาณ 65 ล้านคนในปี 2593 และประมาณ 47 ล้านคนในปี 2643

นอกจากนี้ ไทยถูกจัดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่มีประชากรแออัดมากสุด แต่มีอัตราการเกิดหรืออัตราการเจริญพันธุ์ที่สามารถทดแทนจำนวนประชากรที่มีอยู่ต่ำสุด ร่วมกับจีน, สหรัฐฯ, บราซิล, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, เวียดนาม, เยอรมนี, อิหร่าน และอังกฤษ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.