ความคืบหน้าจัดตั้ง 'ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ'