สธ.รอคำตอบ ก.พ.ทบทวนเกณฑ์เยียวยาอดีตพนักงานของรัฐ ชี้ทำหนังสือถามไปแล้ว 13 ครั้ง

Fri, 2018-02-09 16:35 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.รอคำตอบจาก ก.พ. กรณี ทบทวนหลักเกณฑ์การเยียวยา เรื่อง เงินเดือน ค่าตอบแทน อดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุทำหนังสือถึง ก.พ.ตั้งแต่ปี 59 จนถึงปัจจุบัน 13 ครั้ง ล่าสุดส่งหนังสือติดตามไปเมื่อ 19 ธ.ค.60

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีกลุ่มสหวิชาชีพอดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ายื่นหนังสือต่อ ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่จุดบริการประชาชน 1111 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ดูข่าว ที่นี่) ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการขอความเป็นธรรมให้กับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555 โดยได้ทำหนังสือขอให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ทบทวนหลักเกณฑ์การเยียวยา เรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 20 เมษายน 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 13 ครั้ง โดยส่งหนังสือติดตามครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอสำนักงาน ก.พ. พิจารณา

นอกจากนี้ ยังได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เรื่องขอให้พิจารณาการนับระยะเวลาก่อนบรรจุเข้ารับราชการมานับรวมกับอายุราชการ เพื่อใช้ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยกระทรวงการคลังได้แจ้งว่า ไม่มีข้าราชการกลุ่มใดที่จะมีสิทธินำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภทอื่นมานับรวมเป็นเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ ทั้งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างประจำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"อดีตพนักงาน สธ." ร้องนายกฯ ทบทวนการเยียวยาไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม