ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.รอคำตอบจาก ก.พ. กรณี ทบทวนหลักเกณฑ์การเยียวยา เรื่อง เงินเดือน ค่าตอบแทน อดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุทำหนังสือถึง ก.พ.ตั้งแต่ปี 59 จนถึงปัจจุบัน 13 ครั้ง ล่าสุดส่งหนังสือติดตามไปเมื่อ 19 ธ.ค.60

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีกลุ่มสหวิชาชีพอดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ายื่นหนังสือต่อ ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่จุดบริการประชาชน 1111 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ดูข่าว ที่นี่) ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการขอความเป็นธรรมให้กับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555 โดยได้ทำหนังสือขอให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ทบทวนหลักเกณฑ์การเยียวยา เรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 20 เมษายน 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 13 ครั้ง โดยส่งหนังสือติดตามครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอสำนักงาน ก.พ. พิจารณา

นอกจากนี้ ยังได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เรื่องขอให้พิจารณาการนับระยะเวลาก่อนบรรจุเข้ารับราชการมานับรวมกับอายุราชการ เพื่อใช้ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยกระทรวงการคลังได้แจ้งว่า ไม่มีข้าราชการกลุ่มใดที่จะมีสิทธินำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภทอื่นมานับรวมเป็นเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ ทั้งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างประจำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"อดีตพนักงาน สธ." ร้องนายกฯ ทบทวนการเยียวยาไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ