ข้าราชการ สธ.มีจำนวน 51.84% ของข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งประเทศ

Sun, 2018-02-25 20:25 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ในปี 2559 มีจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ 418,506 ตำแหน่ง ร้อยละ 51.84 (198,360 คน) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่มา สำนักงาน ก.พ. รายงาน "กำลังคนภาครัฐ 2559 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ"

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.