ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กลุ่มข้าราชการ สธ.ที่มาจากการเป็นลูกจ้างโอด เจอปัญหาจากเงื่อนไขการบรรจุที่ให้ตรึงตำแหน่งไว้ในเขตสุขภาพ บุพการีป่วยย้ายกลับภูมิลำเนาไปดูแลไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจในการทำงาน ชี้เข้าใจกติกาดีแต่หลายรายมีความจำเป็นต้องย้ายข้ามเขตจริงๆ วอนผู้ใหญ่ในกระทรวงช่วยเมตตาหาทางช่วยเหลือ

ภก.ชาคริส บ้านเหล่า ตัวแทนกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับผลกระทบจากการตรึงตำแหน่งไว้ในเขตสุขภาพ เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มข้าราชการที่เคยเป็นลูกจ้างและได้รับการบรรจุเป็นราชการตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เริ่มประสบปัญหาจากเงื่อนไขการบรรจุซึ่งกำหนดว่าสามารถขอย้ายได้เมื่อครบ 3 ปี แต่ให้ตรึงตำแหน่งไว้ในเขตสุขภาพ เนื่องจากหลายคนมีความจำเป็นต้องย้ายข้ามเขต เช่น ย้ายตามครอบครัว สามี หรือย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อดูแลบุพการี แต่ไม่สามารถย้ายได้ ต้องไปในลักษณะของการช่วยราชการเท่านั้น ซึ่งหากต้นสังกัดมีปัญหาเรื่องงบประมาณ โอกาสที่จะได้ไปช่วยราชการก็จะมีน้อยมาก

ภก.ชาคริส กล่าวว่า ทางกลุ่มฯ รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขกติกาดังกล่าว โดยเห็นว่าเป็นนโยบายที่ดีที่จะตรึงตำแหน่งไว้ในเขตเพื่อที่จะได้อยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลน ไม่ย้ายไปกระจุกอยู่ในส่วนกลาง อย่างไรก็ดี เมื่อมีปัญหาความจำเป็นดังกล่าวเกิดขึ้นก็อยากจะขอความเห็นใจจากผู้ใหญ่ในกระทรวงได้ช่วยพิจารณาเยียวยาหาทางออกให้ เพราะเรื่องนี้กระทบกับขวัญกำลังใจเป็นอย่างมาก

ภก.ชาคริส ยกตัวอย่างตัวเองซึ่งบิดาป่วยจากเส้นโลหิตในสมองแตก อยากจะย้ายไปดูแลบุพการีแต่ไม่สามารถย้ายได้ จะขอไปช่วยราชการก็ไม่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดเนื่องจากไม่มีนโยบายให้ย้ายไปช่วยราชการ ซึ่งในจุดนี้ก็เข้าใจมุมมองของผู้บริหารเป็นอย่างดี แต่ก็กระทบกับขวัญกำลังใจค่อนข้างมาก รวมทั้งเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เพราะเงินเดือนที่ได้ก็หมดไปกับการเดินทางไปกลับค่อนข้างเยอะ

“ไม่ใช่เราไม่ยอมรับมติ ครม.แต่เผอิญมันมีผลกระทบอย่างนี้ ตอนนี้รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบได้ประมาณ 100 คนจากหลายวิชาชีพ เช่น เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ฯลฯ และพยายามรวบรวมรายชื่อเพิ่มเติม รวมทั้งทำบันทึกข้อความสำหรับยื่นเรื่องให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ผู้ใหญ่ของกระทรวงได้รับทราบปัญหาและเมตตาพิจารณาหาทางช่วยเหลือ เพราะแม้ปัญหานี้จะยังไม่ถึงจุดพีคแต่ก็เป็นเหมือนระเบิดเวลา เนื่องจากเงื่อนไขนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2556 ตอนนี้กลุ่มที่บรรจุปี 2556-2557 ก็เริ่มทำเรื่องขอย้ายกันแล้ว แล้วกลุ่มที่บรรจุในปีหลังๆ ก็จะเริ่มทยอยเข้าเกณฑ์ที่จะขอย้ายได้ ซึ่งคนที่มีความจำเป็นลักษณะนี้ก็จะเริ่มมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นก็อยากขอความเมตตาจากผู้บริหารกระทรวงช่วยหาทางออกให้กับเราจริงๆ” ภก.ชาคริส กล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง