ข้าราชการ สธ.มีตำแหน่ง ‘วิชาการ’ จำนวน 81.33%

Tue, 2018-03-06 13:57 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขมีตำแหน่งวิชาการเป็นสัดส่วนสูงที่สุด คือ 81.33% หรือ 161,326 คน

ที่มา สำนักงาน ก.พ. รายงาน "กำลังคนภาครัฐ 2559 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ"

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.