10 รพ.กทม.เปิดระบบ โทร.นัดหมอ ลดแออัด ไม่ต้องรอนาน พบแพทย์ใน 60 นาที

Sat, 2018-03-17 19:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“กรุงเทพมหานคร” ทำโครงการโทร.นัด BFC หรือศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด พบแพทย์ใน 60 นาที ใน 10 รพ.สังกัด กทม. เพิ่มความสะดวกให้ผู้ป่วยสามารถนัดหมายเวลาได้ล่วงหน้า ลดระยะเวลารอพบแพทย์

เมื่อเร็วๆ นี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ โทรนัด. BFC พบแพทย์ใน 60 นาที ณ โรงพยาบาลกลาง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า โครงการโทร.นัด BFC พบแพทย์ใน 60 นาที เพียงผ่านศูนย์ BFC ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบาย NOW ทำจริง เห็นผลจริง ตามแผนขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครปี 2561: 100 วัน ในปัจจุบันโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 แห่งมีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนประชาชนเข้ารับการบริการในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3,816,909 ราย และยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้รับบริการต้องรอคอยเข้ารับการตรวจรักษาเป็นเวลานาน

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้สำนักการแพทย์ หาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น ทำให้เกิดโครงนี้ขึ้นมาเป็นการให้บริการนัดหมายเข้ารับบริการโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 แห่ง ล่วงหน้าโดยโทรนัดหมายผ่านศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด หรือ BFC (Bangkok Fast & Clear) เมื่อผู้รับการยืนยันเวลานัดจากศูนย์แล้ว ทางโรงพยาบาลจะบริหารจัดการให้ได้พบแพทย์ภายในเวลาไม่เกิน 60 นาที เพื่อลดระยะในการรอคอย ที่สามารถทำได้จริงเห็นผลจริง

สำหรับผู้ประสงค์รับบริการสามารถโทรศัพท์นัดหมายผ่านศูนย์ BFC ของโรงพยาบาลทั้ง 10 แห่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์ ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. เมื่อได้รับการยืนยันนัดหมายแล้ว ผู้รับบริการยื่นบัตรประชาชนที่ช่องเวชระเบียนที่มีสัญลักษณ์ โทร.นัด BFC พบแพทย์ใน 60 นาที ตามวันและเวลาที่นัด ทั้งนี้การนัดหมายล่วงหน้าผ่านศูนย์ BFC ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นสายด่วน

ศูนย์ BFC ทั้ง 10 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

1.โรงพยาบาลกลาง โทร. 02 225 1354

2.โรงพยาบาลตากสิน โทร. 02 437 7677

3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 02 289 3535

4.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ โทร. 02 429 3575

5.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทร. 082 940 6308

6.โรงพยาบาลลาดกระบังฯ โทร. 02 327 3049

7.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร. 02 444 3660

8.โรงพยาบาลสิรินธร โทร. 02 328 6760

9.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร. 02 405 0904

10.โรงพยาบาลคลองสามวา โทร. 064 557 6009

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม