นพ.ธีระ วรธนารัตน์: มาตรฐานสถานพยาบาล ‘คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม’ ในชีวิตจริง

Sun, 2018-03-18 13:29 -- hfocus
Print this pagePrint this page

การสร้างกระแสในสังคมเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสถานพยาบาล คุณค่า...คุณภาพ...คุณธรรม สวยหรูดูดี แต่ในชีวิตจริง สิ่งที่ควรระวังคือ คุณ... "ฆ่า" คุณภาพชีวิตคนทำงาน? สร้าง "ภาพ" ดูดี แต่ไม่มีอะไร? "น่ะทำ" งานเอกสารท่วมท้น แต่ชีวิตคนทำงานในระบบไม่กระเตื้อง? สุดท้ายคนทำทุกอย่างคือคนทำงานในระบบที่งานท่วมอยู่แล้ว?

3 ข้อดังกล่าวคือสิ่งที่ควรระวังเวลาโหมให้เกิดกระแสรับรองมาตรฐานใดๆ ในระบบที่มีชีวิต เราเห็นธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจการบิน และธุรกิจสุขภาพ ทั้งในและนอกประเทศ ที่มีตรามาตรฐานเยอะไปหมด แต่สุดท้ายเราคงเห็นได้ว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ที่ระบบบริการเหล่านั้นกลายเป็นระบบไม่มีชีวิต คนในระบบลดลงเรื่อยๆ จะโดยออกเองหรือเลย์ออฟ รับบริการคิวยาวเหยียด รอหุ่นยนต์ให้บริการ โทรคอลเซ็นเตอร์เพื่อใช้บริการหรือจะร้องเรียนก็มีระบบอัตโนมัติที่ รอ รอ รอจนสุดท้ายก็ตัดสินใจวางสายกันไป

ระบบสุขภาพคือระบบที่มีชีวิตจิตใจ คนส่วนใหญ่ใฝ่รู้และพัฒนาด้วยตนเอง แต่ตอนนี้ถูกทำให้กลายเป็นหุ่นยนต์มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยคำว่า "มาตรฐาน" และ "คุณภาพ" ที่อิงแนวจัดการแบบการตลาดและแนวคิดตะวันตกมากเกินไป

3 ข้อดังกล่าวคือสิ่งที่พึงระวังครับ มิฉะนั้นเราคงจะนอนตายตาไม่หลับ หากระบบสุขภาพในอนาคตขาดชีวิตจิตใจและทำให้หวนคืนมาไม่ได้

ผู้เขียน: ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Add new comment