‘ต้อหิน’ สาเหตุตาบอดถาวรอันดับหนึ่งของไทย ‘รู้ล่วงหน้า ตาไม่บอด’

Mon, 2018-03-26 19:38 -- hfocus
Print this pagePrint this page

อย่าเพิ่งแน่ใจว่าชีวิตนี้จะไม่ตาบอด หากคุณยังไม่รู้ว่า “ต้อหิน” คืออะไร

คุณอาจยังไม่ทราบว่าต้อหินคือสาเหตุของตาบอดถาวรอันดับหนึ่งของไทย แต่เนื่องจากต้อหินส่วนมากจะไม่มีอาการจนกว่าจะเข้าสู่ระยะที่โรคเป็นมากแล้ว จึงเป็นภัยเงียบที่อันตราย

ทางเดียวที่จะป้องกันตาบอดจากต้อหินได้ คือควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจตาและรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ

มาตรวจตากันเถอะครับหากคุณอายุมากกว่า 40 ปี หรือมีญาติเป็นต้อหิน

สัปดาห์ต้อหินโลก 2018 ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย

Add new comment