อบต.มะเกลือเก่าป้องกันพิษสุนัขบ้าระบาด ฉีดวัคซีน ‘หมา-แมว’ ครอบคลุม 80% ของพื้นที่

Mon, 2018-03-26 19:42 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายก อบต.มะเกลือเก่า จ.นครราชสีมา จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า 3,600 โดส มอบหมายอาสาสมัครฯ ลงพื้นที่ฉีดแหลก คาดครอบคลุม 80% ของสัตว์ในพื้นที่ ระบุได้เงินจากกรมปศุสัตว์ 4 หมื่นพอซื้อวัคซีนได้ 1,300 โดสเท่านั้น ที่เหลือใช้งบของ อบต. เสนอ สปสช.แก้ระเบียบ เปิดช่องใช้เงินฉุกเฉินซื้อครุภัณฑ์ได้

นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา กล่าวถึงการแก้ไขสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระบาดว่า ในพื้นที่ ต.มะเกลือเก่า มี รพ.สต.อยู่ 2 แห่ง ครอบคลุม 20 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ โดยมอบหมายให้อาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีอยู่หมู่บ้านละ 2 ราย เป็นผู้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

ทั้งนี้ เบื้องต้นพบว่าสุนัขและแมวในพื้นที่มีประมาณ 3,600 ตัว ซึ่งเมื่อได้จำนวนที่ชัดเจนแล้วจึงนัดอาสาสมัครฯ มาประชุมอบรมร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดเพื่อเรียนรู้วิธีการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง พร้อมทั้งได้ประสานกับทางปศุสัตว์ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้กับตัวแทนหมู่บ้านเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนด้วย

“สถานการณ์ขณะนี้ ทางปศุสัตว์อำเภอต้องอยู่ ณ ที่ตั้ง เพื่อให้บริการประชาชนที่นำสัตว์มาฉีดวัคซีน ดังนั้นท้องถิ่นจึงต้องช่วยเหลือตัวเอง และด้วยปริมาณสัตว์ที่มาก จึงจำเป็นต้องให้อาสาสมัครฯ เข้ามาช่วย ดังนั้นเมื่อได้ตัวเลขสัตว์แล้ว เราจึงสั่งซื้อวัคซีนทันที” นายเอกชัย กล่าว

นายเอกชัย กล่าวอีกว่า ได้สั่งซื้อวัคซีนตั้งแต่เดือน ก.พ. แต่การจัดหาค่อนข้างยาก จึงเพิ่งได้วัคซีนและลงพื้นที่ฉีดราวๆ กลางเดือน มี.ค.นี้ โดยเบื้องต้นได้จัดซื้อ 3,600 โดส ประเมินว่าจะครอบคลุมสัตว์ในพื้นที่ได้ราวๆ 80% ของสัตว์ทั้งหมด

นายเอกชัย กล่าวว่า หลักการคือต้องการให้เกิดการฉีดให้ได้มากที่สุด จึงได้ประชาสัมพันธ์ประชาชนว่าสามารถมารับวัคซีนได้โดยไม่ต้องเกรงใจ เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยในจำนวน 3,600 นี้ ไม่ใช่เฉพาะสัตว์ที่มีเจ้าของ หากแต่รวมถึงหมาวัด หมาโรงเรียน ด้วย เว้นเพียงสัตว์จรจัดที่ไม่มีความคุ้นชินกับคน เนื่องจากฉีดยากและอันตรายต่ออาสาสมัครฯ

สำหรับงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (มท.) ที่โอนให้ อบต.ทั่วประเทศ ซึ่งงบนี้ครอบคลุมราวๆ 1,300 โดสเท่านั้น จึงไม่เพียงพอกับความต้องการในพื้นที่ 2.งบประมาณของ อบต.เอง ซึ่งตั้งขึ้นมาในหมวดค่าใช้สอยเพื่อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ แต่ตรงนี้จะสามารถทำได้เฉพาะ อบต.ที่ใหญ่ๆ หรือพอมีงบประมาณ ส่วน อบต.เล็กๆ อาจจะไม่มีงบเหลือพอใจแก้ไขสถานการณ์นี้

“จริงๆ แล้วยังมีงบอีกส่วนหนึ่งคือของ สปสช. (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ทั้งๆ ที่มีเงินก้อนนี้นอนอยู่นิ่งๆ ใน อบต. แต่ผมก็ไม่กล้าดึงออกมาใช้ และ อบต.เล็กๆ ก็ไม่กล้าดึงออกมาใช้เช่นกัน นั่นเพราะยังติดระเบียบอยู่ ซึ่งหาก สปสช.ไปปรับแก้ระเบียบ เปิดช่องให้สามารถนำเงินกองทุนออกมาใช้แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้ แต่ปัจจุบันเงินก้อนนี้ถูกกำหนดไว้ว่าจะต้องเอาไว้ทำงานเชิงรณรงค์หรือจัดกิจกรรมเท่านั้น” นายเอกชัย ก่ล่าว

นายเอกชัย กล่าวว่า งบกองทุนสุขภาพของ อบต.มะเกลือเก่า มีอยู่ 6 แสนบาท แต่เอาออกมาใช้ไม่ได้ ซึ่งทุกวันนี้ทางกรมส่งเสริมฯ ก็โอนเงินมาให้ท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนเช่นกัน แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น ปัจจุบันกรมส่งเสริมฯ โอนเงินมาให้แล้ว 4 หมื่นบาท ครอบคลุมวัคซีนให้สุนัข 1,300 ตัว แต่สุนัขในพื้นที่ทั้งหมดมีถึง 3,600 ตัว แน่นอนว่าขาดอีกเกินครึ่ง และถ้าจะไปเอาเงินจากกองทุนสุขภาพออกมาใช้ ระเบียบก็ไม่ได้เอื้อในส่วนนี้

“ถ้ามีการปรับระเบียบใหม่ เช่น กรณีฉุกเฉินสามารถซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์ได้ด้วย ผมคิดว่าจะทันต่อสถานการณ์ และแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น” นายเอกชัย กล่าว

Add new comment