เทศบาลนครขอนแก่นดูแลผู้สูงอายุ ด้วย ‘ศูนย์สร้างสุข’ ความร่วมมือ ‘วัด-รพ.-ท้องถิ่น’

Wed, 2018-03-28 10:40 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เทศบาลนครขอนแก่นจัดระบบดูแลผู้สูงอายุ ต่อยอดการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ด้วยการสร้าง “ศูนย์สร้างสุข” ร่วมกับ วัดหนองแวงพระอารามหลวง – รพศ.ขอนแก่น – ประชาชน ในพื้นที่

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และการบริหารจัดการค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care: LTC) พร้อมเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้านติดเตียงในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีนายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น และคณะ พร้อมด้วย นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น และคณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช.

นายจุลนพ กล่าวว่า เทศบาลนครขอนแก่นได้เข้าร่วมจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และได้เข้าร่วมจัดระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อปี 2559 เพื่อให้ผู้สูงอายุการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงจำนวน 429 คน ด้วยการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับศูนย์การแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ทำให้ผู้สูงอายุทั้ง 429 คน ได้รับการดูแลจากผู้ดูแล (Care Giver) ที่ผ่านการอบรมและมีจิตอาสาเข้ามาช่วยดูแลจนหลายคนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง หลายรายสามารถลุกเดินได้แล้วทั้งที่เมื่อก่อนต้องนอนติดเตียง

นายจุลนพ กล่าวต่อว่า ผลจากการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น ที่ต่อเนื่องมาถึงการจัดระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เกิดการต่อยอดในพื้นที่เป็น “ศูนย์สร้างสุข วัดหนองแวงพระอารามหลวง” เพื่อเป็นแหล่งรองรับการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุในเมือง ให้มีสุภาพดีทั้งกายและใจ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

"ศูนย์สร้างสุข ตั้งอยู่ที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง วัดหนองแวง โดยเป็นความร่วมมือ ของ 4 ส่วน คือ วัดหนองแวงพระอารามหลวงให้สถานที่ เทศบาลนครขอนแก่นจัดงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ ประมาณ 2.7 ล้านบาท และงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ส่วนโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นได้ให้บุคลากรและระบบการบริหารจัดการการรักษาพยาบาล การดูแลผู้ป่วย สำหรับชุมชน และประชาชนนั้นให้กำลังแรงใจ และแรงเงิน การบริหารศูนย์สร้างสุข จะมีคณะกรรมการฯ ที่ตั้งมาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะช่วยกันดูแลว่าศูนย์ขาดเหลืออะไร ก็จะมาเติมเต็ม เช่น การทำผ้าป่า และการหาทุนสนับสนุน ศูนย์สร้างสุข คาดว่าในระยะต่อไป ผู้สูงอายุในเมืองจะมาใช้ตรงนี้มากขึ้น เป็นศูนย์รวมผู้สูงอายุ และหากตัวอย่างนี้ไปได้ดี ทางเทศบาลพร้อมลงทุนต่อเนื่อง” นายจุลนพกล่าว

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมเทศบาลนครขอนแก่น ที่ได้ต่อยอดการใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล และการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์สูงสุด และสามารถเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลประชาชนทุกมิติ โดยเฉพาะในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย.

Add new comment