‘รพ.เวียงป่าเป้า’ ใช้แอปทำงานกับ อสม. ตอบโจทย์ระบบปิด รักษาความลับผู้ป่วย

รพ.เวียงป่าเป้า ใช้แอป อสม.ออนไลน์ ทำงานร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ ตอบโจทย์สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ ทั้งมีความปลอดภัย โดยเฉพาะข้อมูลผู้ป่วย เหตุเป็นระบบปิดจำกัดกลุ่ม อสม.เท่านั้น ช่วยรักษาความลับผู้ป่วย ขณะเดียวกันข้อมูลไม่สูญหาย ดึงย้อนหลังได้ เผยเริ่มต้น อสม.ใช้แอปนี้งานกันเองก่อน ทำให้หมอ-เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ และใช้แอปนี้ทำงานร่วมกัน

นายชาญชัย ผิวสอาด

นายชาญชัย ผิวสอาด นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กล่าวว่า ในการทำงานกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้ใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ (App อสม.ออนไลน์) เป็นช่องทางในการสื่อสาร ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจาก อสม.ในพื้นที่ได้มีการนำแอปนี้มาใช้งานกันเองก่อน ทำให้หมอและเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ และมีการใช้แอปพลิเคชันนี้ในการทำงานร่วมกัน ภายหลังจากที่ได้ใช้งานมากว่า 1 ปี ต้องบอกว่า App อสม. ออนไลน์ เป็นแอปที่ตอบโจทย์การทำงานได้ดี เพราะได้มีการออกแบบเมนูต่างๆ ที่เข้าใจง่าย รวมถึงการทำงานของแอปที่มีความเหมาะสม เพื่อรองรับงานของ อสมโดยเฉพาะ ซึ่งยอมรับว่าทางบริษัท เอไอเอส ได้มีการศึกษา อสม.มาดี ในการทำระบบที่ครอบคลุมการใช้งาน ช่วยเพิ่มความสะดวกการประสานงานและการทำงาน ทั้งกับ อสม.และเจ้าหน้าที่เอง

ทั้งนี้การทำงานของแอปจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของหน้าจอทั่วไป โดยจะมีในส่วนของการรับแจ้งข่าว ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ อสม.คือการแจ้งข่าวร้าย กระจายข่ายดี การส่งข้อมูลต่างๆ ในการทำงาน และในส่วนของแอดมินที่จะทำหน้าที่ในการแจ้งข่าว การรับรายงานต่างๆ ทั้งยังมีช่องทางพูดคุยที่คล้ายกับแอปพลิเคชัน Line โดยข้อมูลที่แจ้งและส่งในแอป อสม.ออนไลน์จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะเป็นข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองก่อน แล้วจึงแจ้งให้ อสม.รับทราบ เพื่อนำไปกระจายต่อไป

“แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เป็นแอประบบปิด จำกัดการใช้งานเฉพาะกลุ่มเท่านั้น นอกจากข้อมูลที่มีความถูกต้องแล้ว ที่สำคัญมากที่สุดการการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะกับข้อมูลผู้ป่วยที่ อสม.ได้ติดตามและรายงานกลับมาที่ถือเป็นความลับผู้ป่วย โดย อสม.ที่จะใช้งานแอปนี้ได้ต้องผ่านการลงทะเบียนก่อน ซึ่งต้องได้รับการยืนยันว่าเป็น อสม. ต่างจากแอปพลิเคชัน Line ที่เป็นระบบเปิดสาธารณะและมีการแชร์ข้อมูลกันถูกต้องบ้าง ไม่ถูกต้องบ้าง”

นายชาญชัย กล่าวว่า ในการส่งรายงานการทำงานของ อสม.นั้น จากแอปพลิเคชันนี้ทำให้ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางของ อสม.ได้ จากเดิมที่ อสม.ต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งรายงานเพียงแผ่นเดียว บางครั้งไม่ว่าง ทำให้ส่งรายงานล่าช้า แต่จากระบบส่งรายงานผ่านแอป ทำให้ อสม.ไม่ต้องเดินทางมาส่งรายงานเองที่โรงพยาบาล ซึ่งบางคนก็อยู่ค่อนข้างไกล บนเขา การเดินทางยาก ขณะเดียวกันยังสามารถติดตามการทำงานของ อสม.ได้ดีขึ้น ซึ่ง อสม.ที่ลงพื้นที่ดูผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยโรคระบาด ผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาต่อเนื่อง จะมีการส่งรูปมาให้ดู ทำให้เรามีข้อมูลผู้ป่วยและสาธารณสุขในพื้นที่ที่มีความชัดเจนมากขึ้น

นอกจากนี้ข้อมูลต่างๆ ที่ส่งกันผ่านแอป อสม.ออนไลน์ ยังสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ ไม่หายไป เนื่องจากมีพื้นที่เก็บข้อมูลค่อนข้างมาก ต่างจากแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่เมื่อใช้งานไปสักพักข้อมูลที่ส่งกันเหล่านี้ก็จะหายไป ไม่สามารถเรียกดูได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญในการทำงาน

ทั้งนี้ปัจจุบันเรามีเครือข่าย อสม.ประมาณ 200 คนกระจายทำงานในพื้นที่ ซึ่งยังมี อสม.บางส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งานแอป อสม.ออนไลน์ ในการประสานการทำงาน เนื่องจากศักยภาพของ อสม.แต่ละคนไม่เท่ากัน ทั้งบางคนยังติดขัดในเรื่องสมาร์ทโฟน ยังคงใช้งานมือถือรุ่นเก่า ขณะเดียวกันในบางพื้นที่ก็ยังมีปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ยังเป็นอุปสรรค แต่ในอนาคตเชื่อว่าจำนวน อสม.ที่ใช้แอปจะเพิ่มมากขึ้นจนครอบคลุมทั้งหมด ซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการส่งเสริมให้ อสม.ใช้งานแอปนี้เพิ่มขึ้น โดยมีการจัดอบรม เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทางเดียวกัน

“ขณะนี้การทำงานกับ อสม.เราใช้เพียงแอป อสม.ออนไลน์ เป็นช่องทางหลักในการทำงานหลักกับ อสม. เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่เริ่มใช้โดยในกลุ่ม อสม.ด้วยกันเอง และส่วนใหญ่ต่างมีความคุ้นชินกับแอปนี้แล้ว ขณะเดียวกันทางเอไอเอสได้มีการพัฒนาแอปนี้อย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่ใช้ได้เพียงแค่ระบบแอนดรอยด์ ต่อมาได้เพิ่มให้ใช้งานในระบบไอโอเอสได้ อย่างไรก็ตามหากเป็นไปได้อยากให้เพิ่มระบบการคีย์รายงานในแอปนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการส่งรายงานให้กับ อสม.มากขึ้น” นักวิชาการสาธารณสุข รพ.เวียงป่าเป้า กล่าว

ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมกระบวนการทำงาน การเรียนรู้และสุขภาพ ประจำปี 2017 (WSIS 2017 Prizes Winner) สำหรับรางวัลนี้ เป็นโครงการที่สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (International Telecommunication Union : ITU) และองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคมโลก สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมีพิธีมอบรางวัล ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผลงานที่ทำให้เอไอเอสได้รางวัล WSIS 2017 Prizes Winner ในปี 2560 คือการพัฒนาแอปพลิเคชัน "อสม.ออนไลน์" มาช่วยส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุขของ อสม. ภายใต้แนวคิด Digital For Thais ที่มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น

อสม.ถ่ายภาพอาการผู้ป่วย และการลงพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่รพ.และอสม.คนอื่นได้รับทราบ

อสม.อ่านข้อมูลด้านสุขภาพจากรพ.ให้ญาติผู้ป่วยได้รับทราบ

 

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
10 ชั่วโมง 34 วินาที ago
สุรศักดิ์
13 ชั่วโมง 37 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
10 ชั่วโมง 34 วินาที ago
สุรศักดิ์
13 ชั่วโมง 37 นาที ago
กลับด้านบน