สถานะสุขภาพคนไทยดีขึ้น แต่ยังมีปัญหาจากโรคไม่ติดต่อ-อุบัติเหตุจราจร

สถานะสุขภาพคนไทย (Health Status)

สุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยพิจารณาจากอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy at birth: LE) และอายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HEAL) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและการลดลงของอัตราตายมารดาและทารก แต่อย่างไรก็ตามการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุจราจรยังคงเป็นปัญหาของสังคมไทย

ข้อมูลจาก “Health at a Glance Thailand 2017” (ดู ที่นี่) จัดทำโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลด้านสาธารณสุขของคนไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านสุขภาพของประเทศ มีเนื้อหาแบ่งเป็น 6 ส่วน

1.สถานะสุขภาพคนไทย (Health Status)

2.ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ (Determinant of Health)

3.ทรัพยากรด้านสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ (Health care resource, Utilization and access)

4.ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Health expenditure and financing)

5.การดูแลสุขภาพ (Quality of care)

6.เป้าหมาย 4 มิติ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

Comments

นาย ธีรภัทร์ ดำ... • 2018-10-08, 09:17
ดี
Weerapat Ratcha... • 2018-11-12, 15:20
น่าจะบอกวิธีการดูแล ป้องกันไว้บ้างนะ

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ความคิดเห็นล่าสุด

วิภารัตน์ เดอซิลวา
1 วัน 10 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

วิภารัตน์ เดอซิลวา
1 วัน 10 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน