สธ.ยันตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่เหลืออยู่ 3.5 แสนคนทันเวลา

Thu, 2018-04-19 15:50 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่เหลือประมาณ 3.5 แสนคนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ ทศรัตน อธิบดีกรมการจัดหางาน หารือแนวทางบริหารจัดการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินงานร่วมกัน โดยขณะนี้มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานแล้ว 1.3 ล้านกว่าคน และได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ โดยมีบางส่วนอยู่ในขั้นตอนพิสูจน์สัญชาติและตรวจสุขภาพ อีกประมาณ 4 แสนกว่าคน

ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน มีแรงงานต่างด้าวที่รอตรวจสุขภาพ 358,089 คน มากสุดที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1.4 แสนคน ที่เหลือกระจายอยู่ใน 10 จังหวัด อาทิ ชลบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ภูเก็ต นครปฐม เชียงใหม่ ระยอง ตาก ส่วนผลการดำเนินงานการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ของกองบริหารสาธารณสุขและกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ มีแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขแล้ว กว่า 1 ล้านคน สอดคล้องกับข้อมูลกรมการจัดหางานซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีแผนรองรับการเข้ารับการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าวที่เหลือเรียบร้อยด้วย โดยในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากได้นำภาคเอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการ โดยมีการควบคุมกำกับเรื่องคุณภาพบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

อย่างไรก็ตาม ยืนยันกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวทันเวลาแน่นอน เช่น กทม. มีสถานพยาบาลรองรับ 12 แห่ง ศักยภาพตรวจได้เต็มที่ 15,000 คนต่อวัน สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขคำนึงคือ คุณภาพของการจัดบริการที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน การส่งต่อข้อมูลให้หน่วยบริการ และการดูแลต่อเนื่องหากพบการเจ็บป่วยในแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าวและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ประเทศไทยได้แรงงานที่มีคุณภาพและเป็นการควบคุมไม่ให้เกิดโรคระบาดในประเทศ

Add new comment