ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายภาคีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างสุขอนามัย ผู้ต้องขังหญิง โดยจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองตามหลักวิธี 3 นิ้วสัมผัส เพื่อเป็นการป้องกันภัยมะเร็งเต้านมให้แก่ผู้ต้องขังหญิง

วันที่ 23 เม.ย.61 ที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี ชมรมช่างภาพการเมือง นำโดย นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมฯ ร่วมกับบริษัท วีน อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (เครือสหพัฒน์) นำโดยนางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยเครือข่ายจิตอาสารัฐสภาทำดีตามรอยพ่อ และโครงการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ภายใต้ สสส. ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างสุขอนามัย ผู้ต้องราชทัณฑ์หญิง โดยจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองตามหลักวิธี 3 นิ้วสัมผัส เพื่อเป็นการป้องกันภัยมะเร็งเต้านมให้แก่ผู้ต้องขังหญิง พร้อมมอบชุดชั้นใน และของใช้จำเป็นอื่นๆให้แก่ผู้ต้องขังหญิง เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยมีนายสมภพ สังคุตแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี รับมอบ

ทั้งนี้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ถือเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้ผู้หญิงทุกคนป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม การตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อให้รู้สึกถึงธรรมชาติของเต้านม และเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นก็จะสังเกตได้ด้วยตนเอง โดยควรเริ่มตรวจตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยตรวจเดือนละครั้ง

สำหรับขั้นตอนและวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนสำคัญ คือ การคลำ โดย 80 – 90% ของมะเร็งจะเป็นก้อน ดังนั้น การคลำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การคลำไม่ใช่คลำเพื่อหาก้อน แต่ให้รู้สึกถึงธรรมชาติของเต้านมของเรา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะสังเกต และรู้สึกได้ง่าย ส่วนบริเวณที่จะต้องคลำเริ่มจากใต้แขน ถึงบริเวณขอบเสื้อชั้นในด้านล่าง และใต้แขนข้ามมาถึงกระดูกกลางขึ้นไปถึงบริเวณไหปลาร้าและกลับมายังรักแร้ สำหรับการใช้ 3 นิ้วสัมผัส คือ ใช้บริเวณกึ่งกลางนิ้วส่วนบนทั้งสามนิ้ว (นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง) ซึ่งบริเวณกึ่งกลางนิ้วส่วนบนดังกล่าวจะสัมผัสได้ดีกว่าและมีจุดสัมผัสได้กว้างกว่าส่วนปลายนิ้ว

นอกจากนี้ควรทำโค้งฝ่ามือเพื่อปรับให้นิ้วทั้งสามอยู่ในสภาพแบนราบ และเคลื่อนนิ้ววนเป็นวงกลมเท่าเหรียญบาทในบริเวณที่จะต้องคลำอย่างทั่วถึง ส่วนที่ 2 คือ วิธีการกดจะมี 3 ระดับ 1.กดเบาๆ เพื่อให้รู้สึกถึงบริเวณใต้ผิวหนัง 2.กดปานกลาง เพื่อให้รู้สึกถึงกึ่งกลางของเต้านม และ 3.กดหนักขึ้นเพื่อให้รู้สึกถึงส่วนลึกใกล้ผนังปอด