ตามรอยพระบาทจากขอบด้ง ต้นกำเนิด “แพทย์พระราชทาน”

Sat, 2018-04-28 12:46 -- hfocus
Print this pagePrint this page

บ้านขอบด้ง เป็นหมู่บ้านของไทยภูเขาเผ่ามูเซอดำและมูเซอแดง ที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นขอบอ่างระหว่างเขตดอยอ่างขาง และอำเภอฝาง ห่างจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางประมาณ 4 กิโลเมตร เคยแห้งแล้งกันดาร ผู้คนไม่มีสุขอนามัยเพราะการแพทย์สาธารณสุขเข้าไม่ถึง

ในปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานในโครงการหลวง บ้านขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงพบว่าราษฎรที่มารับเสด็จป่วยไข้เป็นจำนวนมากจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์ประจำพระองค์ตรวจและรักษาผู้ป่วยเหล่านั้น

นับเป็นต้นกำเนิดของคำว่า “แพทย์พระราชทาน” ณ ที่นี้ พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินเยือนอีกหลายครั้ง ยังความปลาบปลื้มแก่ราษฎรที่อยู่ห่างไกลเป็นล้นพ้น

แม้ปัจจุบัน บ้านขอบด้งเปลี่ยนไปจากเมื่อ 50 กว่าปีก่อน แต่ความต้องการด้านการแพทย์ไม่ได้ลดน้อยลง การทำงานของแพทย์ยังคงดำเนินการต่อไป ตามรอยทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังคงมีนัดหมายกับผู้คนในท้องถิ่นห่างไกล แม้ต้องเดินทางลำบาก โดยเข้าใจในพระราชปรารภที่ว่า

“การเจ็บป่วยย่อมเป็นอุปสรรคของการประกอบอาชีพ หากคนไทยได้รับการดูแลให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีจะส่งผลให้เศรษฐกิจส่วนรวมของสังคมดีขึ้นเช่นกัน”

เป็นความตั้งใจของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่จะทำงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงวางรากฐานการแพทย์ และการสาธารณสุขด้วยพระองค์เองเป็นเวลาเกือบ 6 ทศวรรษ

เก็บความจาก

นิทรรศการ “ตามรอยพระบาทจากขอบด้ง” ใน นิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 1 และจังหวัดเชียงใหม่. โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่.

Add new comment