เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ ‘คลินิกหมอครอบครัว’

Tue, 2018-05-01 21:34 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ชวนประชาชนให้ความเห็น “การศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อความสำคัญของบริการคลินิกหมอครอบครัว”

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ต่อความสำคัญของบริการคลินิกหมอครอบครัว เพื่อนำผลศึกษามาปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานให้ตรงกับความต้องการความคาดหวังของทุกท่าน ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ที่นี่

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 หรือจำนวนครบตามเป้าหมาย

ขอขอบคุณในความร่วมมือ คลินิกหมอครอบครัว

Comments

Submitted by สรชัย หลำสาคร on
ปัญหาสำคัญในการจัด PCCของไทยเรา คือการขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่จะมาดูแลประชาชนในสัดส่่วนที่เหมาะสม ต้องใช้แพทย์FMประมาณ 6,500 คนและน่าจะมีอัตราการสูญเสียที่สูง ข้อเสนอ 1.ให้แพทย์ GPปฏิบัติงานได้ และอบรมเทรนนิ่งระหว่างปฏิบัติงานที่ PCC หรือ 2.หลักสูตร FM เข้าสู่ราชวิทยาลัย หรือแพทย์สภา 3.เปิดหลักสูตรพิเศษเร่งด่วนแพทย์ PCC เพื่อรองรับกฎหมายแพทย์ปฐมภูมิ มาตรา258

Submitted by พิภพ กาญจนพันธุ์ on
เห็นด้วยครับ ควรควบคู่กับงบประมาณ บุคคลากร (จนท.มีความสุข/ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ) win. win

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม