เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ ‘คลินิกหมอครอบครัว’

Tue, 2018-05-01 21:34 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ชวนประชาชนให้ความเห็น “การศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อความสำคัญของบริการคลินิกหมอครอบครัว”

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ต่อความสำคัญของบริการคลินิกหมอครอบครัว เพื่อนำผลศึกษามาปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานให้ตรงกับความต้องการความคาดหวังของทุกท่าน ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ที่นี่

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 หรือจำนวนครบตามเป้าหมาย

ขอขอบคุณในความร่วมมือ คลินิกหมอครอบครัว

Comments

Submitted by สรชัย หลำสาคร on
ปัญหาสำคัญในการจัด PCCของไทยเรา คือการขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่จะมาดูแลประชาชนในสัดส่่วนที่เหมาะสม ต้องใช้แพทย์FMประมาณ 6,500 คนและน่าจะมีอัตราการสูญเสียที่สูง ข้อเสนอ 1.ให้แพทย์ GPปฏิบัติงานได้ และอบรมเทรนนิ่งระหว่างปฏิบัติงานที่ PCC หรือ 2.หลักสูตร FM เข้าสู่ราชวิทยาลัย หรือแพทย์สภา 3.เปิดหลักสูตรพิเศษเร่งด่วนแพทย์ PCC เพื่อรองรับกฎหมายแพทย์ปฐมภูมิ มาตรา258

Submitted by พิภพ กาญจนพันธุ์ on
เห็นด้วยครับ ควรควบคู่กับงบประมาณ บุคคลากร (จนท.มีความสุข/ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ) win. win

Add new comment