ผู้ป่วยไตวายขอบคุณสิทธิ์บัตรทองช่วยปลูกถ่ายไตใหม่ ลดภาระครอบครัว

Thu, 2018-05-03 07:15 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เผย “หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ช่วยปลูกถ่ายไตใหม่ ลดภาระค่าใช้จ่ายครอบครัว หลังการผ่าตัด มีสุขภาพดีและใช้ชีวิตได้ปกติทั่วไป อยากให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่ต่อไป

นางสาวณัฐพร ภู่โชติ

นางสาวณัฐพร ภู่โชติ อายุ 22 ปี ผู้ป่วยที่รับการปลูกถ่ายไต สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนเองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี แต่ประมาณ 4 ปีที่แล้ว ช่วงอายุ 18-19 ปี อยู่ๆ เกิดภาวะหน้ามืด ความดันขึ้นสูง และไม่มีแรง จึงไปตรวจรักษาที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งย่านวงเวียนใหญ่ และได้ส่งต่อไปรักษาที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งย่านบางประกอก โดยมีการเจาะเลือดตรวจพบว่าตนเองป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง (SLE) ทั้งยังพบภาวะของเสียในไตมาก แรกเริ่มคุณหมอให้การรักษาด้วยการให้ยากิน แต่ต่อมาได้มีการเจาะไตเพื่อดูค่าการทำงานของไต ซึ่งพบว่าไตอยู่ในภาวะเสื่อมแล้ว คุณหมอจึงได้เริ่มให้ทำการฟอกไต

หลังการฟอกไตประมาณ 1 ปี ได้รับคำแนะนำการรักษาจากคุณหมอให้ทำการปลูกถ่ายไตโดยใช้ไตข้างหนึ่งจากคุณแม่ และใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการปลูกถ่ายเพราะมีสิทธิประโยชน์ครอบคลุมถึง เนื่องจากเป็นการผ่าตัดมีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งยังต้องรับยาและติดตามการรักษาต่อเนื่อง โดยก่อนรับการปลูกถ่ายไตได้มีการเตรียมความพร้อมร่างกายประมาณ 1 ปี ทั้งตนเองและคุณแม่ และได้มีการเลื่อนผ่าตัดปลูกถ่ายไต 1 ครั้ง เนื่องจากมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ความดันสูง ทำให้ยังไม่สามารถปลูกถ่ายไตได้ รอจนกระทั่งร่างกายมีความพร้อม และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 จึงได้เข้ารับการปลูกถ่ายไตที่โรงพยาบาลวชิระ ซึ่งภายหลังการปลูกถ่ายไตก็สุขภาพที่แข็งแรงดี สามารถทำงานได้ และทำกิจวัตรประจำวันได้ทุกอย่างเป็นปกติ ขณะที่คุณแม่ปกติเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้ว และหลังผ่าตัดก็มีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกัน

“ระบบบัตรทองเป็นระบบที่ดีสำหรับคนไทยทุกคน หากไม่มีระบบนี้ ครอบครัวคงรับภาระค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายไตไม่ไหว เพราะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก โดยในช่วงที่ต้องรับการฟอกไตในระหว่างรอการปลูกถ่ายไตนั้น ต้องจ่ายค่าฟอกไตเองทั้งหมด เฉลี่ยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1,800 บาท ที่เป็นภาระหนักมาก ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการติดตามการรักษาต่อเนื่องรวมถึงการรับยา มีเพียงยานอกบัญชีบางรายการเท่านั้นที่ต้องจ่ายเพิ่มเติม แต่ส่วนใหญ่ก็เบิกจ่ายได้” น.ส.ณัฐพร กล่าวและว่า ประเทศไทยมีระบบนี้เป็นเรื่องที่ดี เพราะช่วยลดภาระค่ารักษาให้กับคนไทยไปได้มาก ทำให้เข้าถึงการรักษาที่จำเป็นได้ และส่วนตัวอยากให้ระบบบัตรทองนี้มีอยู่ตลอดไป

Add new comment