อาหารแบบออร์แกนิกส์ดีกว่าอาหารทั่วไปจริงหรือไม่ ?

Mon, 2018-05-28 10:50 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ผลงานสรุปข้อมูลทางวิชาการล่าสุดตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Annual Review of Public Health ปีที่แล้ว (2017) แม้จะมีงานวิจัยจำนวนมากพอสมควร แต่สรุปได้เพียงว่า

หนึ่ง ผลิตภัณฑ์อาหารแบบออร์แกนิกส์นั้นจะดีในแง่ที่ผู้บริโภคจะมีโอกาสสัมผัสการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงและสารเคมีปนเปื้อนน้อยกว่าการบริโภคอาหารปกติทั่วไป

สอง ผลิตภัณฑ์อาหารแบบออร์แกนิกส์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาโดยส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม (ดีในแง่การรักษ์โลก)

สาม งานวิจัยหลายชิ้นพยายามเปรียบเทียบคุณค่าสารอาหารระหว่างอาหารแบบออร์แกนิกส์กับอาหารทั่วไป แต่มีความแตกต่างกันไม่มาก และไม่มีนัยสำคัญ หลายอย่างผลออกมากำกวม ดังนั้นจึงไม่สามารถสรุปได้อย่างฟันธง

สี่ ในแง่ของผลลัพธ์ทางสุขภาพ หรือแปลง่ายๆ ว่า กินอาหารแบบออร์แกนิกส์แล้วจะส่งผลดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่? เป็นไปตามที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กันมากมายหรือเปล่า? แต่น แต้น แต๊น...คำตอบคือ ไม่มีหลักฐานวิชาการเพียงพอที่จะฟันธงได้ว่าอาหารแบบออร์แกนิกส์ดีกว่าหรือแย่กว่าอาหารปกติทั่วไปครับ

ดังนั้น การตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารแบบออร์แกนิกส์นั้น จึงมีเหตุผลเชิงวิชาการเพียงเรื่องลดโอกาสสัมผัสยาฆ่าแมลงและสารเคมีปนเปื้อน และกระบวนการผลิตที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าวิธีปกติ ไม่ใช่เหตุผลว่ากินแล้วทำให้ผลลัพธ์ทางสุขภาพดีขึ้นอย่างที่โฆษณากัน

คงดีมากหากโฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยระมัดระวังเรื่องการเคลมสรรพคุณที่มากเกินกว่าข้อมูลวิชาการที่มี และคงจะดีสุดๆ หากพวกเราทุกคนช่วยกันชี้แจงแถลงไข หรือส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่ในสังคมตามกำลังที่เรามี ระยะยาวสังคมไทยจะมีความรู้เท่าทันด้านสุขภาพมากขึ้น ไม่เป็นเหยื่อของการโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เว่อร์เกินงาม

ด้วยรักต่อทุกคน

ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ้างอิง

Brantsæter AL, et al. Organic food in the diet: Exposure and health implications. Ann Rev Pub Health, 2017. 38:295-313.

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม