สธ.พบคลังหารือระเบียบจ้างลูกจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ

Thu, 2018-05-31 09:54 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รมว.สาธารณสุข นัดหารือร่วมกับ รมว.การคลัง เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 31 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันที่ 31พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. จะไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงการคลังที่กระทรวงการคลัง โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับ ทั้งผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนและแพทย์ชนบทเดินทางไปด้วย เพื่อหารือเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการใช้เงินบำรุงการจ้างบุคลากร

“เรื่องที่จะคุยกันทั้งหมดในวันที่ 31 พ.ค.นี้ไม่ได้ทำเพื่อกระทรวงการคลังหรือกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมดทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยแท้ ให้ได้รับการบริการการดูแลที่ดีต่อไปข้างหน้า ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีใช้คำว่าถ้าระเบียบไม่ชัดเจนก็สามารถที่จะปรับแก้ได้ และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นชอบตามนั้น” นพ.ปิยะสกล กล่าว

ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ ว่า ในวันนี้ได้เชิญผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป /โรงพยาบาลชุมชน ชมรมต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจเรื่องระเบียบต่าง ๆ ทั้งระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบเงินบำรุงที่กระทรวงสาธารณสุขถือปฏิบัติมา โดยเฉพาะหนังสือที่กระทรวงการคลังฉบับใหม่ที่ทำให้ผู้บริหารบางส่วนมีความไม่สบายใจ จึงได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างงาน การจ้างลูกจ้างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ตกลงกับกระทรวงการคลังไปแล้ว และได้ทำความเข้าใจไปส่วนหนึ่งแล้วนั้น แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ ในวันนี้ได้รับข้อเสนอที่เป็นประโยชน์และที่มีประเด็นสงสัยในถ้อยคำบางส่วนของระเบียบดังกล่าว ซึ่งจะได้นำไปหารือในที่ประชุมร่วมระหว่าง 2 กระทรวงต่อไปในวันพรุ่งนี้

Comments

คลังเลื่อนประกาศระเบียบการจ้างลูกจ้าง เชิญทุกกระทรวงระดมความเห็นบ่ายวันนี้ https://mgronline.com/stockmarket/detail/9610000053870 นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้นัดหารือกับ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยปลัดกระทรวงคลังและปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงาน หรือลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณปี 2561 ในเช้าวันนี้ (31 พ.ค.) หลังจากกลุ่มแพทย์ชนบทยื่นข้อเรียกร้องให้ยกเลิก 2 ข้อ คือ การยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง เพราะเห็นว่ายังไม่ชัดเจนตีความยาก และแก้ไขระเบียบเงินบำรุง สธ.ในข้อที่ 10 เพราะการจ้างงานลูกจ้างต้องขออนุมัติกระทรวงการคลังทุกครั้ง หากได้ข้อสรุปวันนี้กลุ่มแพทย์ชนบทจะงดการเดินทางมาชุมนุมที่กระทรวงการคลังและทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ (1 มิ.ย.) ในส่วนของกระทรวงการคลังพร้อมปรับแก้ไขระเบียบ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและใช้ได้กับทุกส่วนราชการ https://mgronline.com/stockmarket/detail/9610000053870

Add new comment